Tapasztalatcsere a Vállalkozói Klubban

November 22-én tartalmas délutánt tölthettünk el Jászfényszaru Polgármesteri Hivatalának Dísztermében. Először a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetője, Kovács Béláné Pető Magdolna mutatta be az „Első lépések Jászfényszarun (pályázati azonosító: TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0076)” programot, melynek keretében - a munkaerőpiacon hátránnyal induló - 45 fő szakképzését bonyolítják le. A szakképzésben takarító és targoncakezelői képesítést szerezhetnek a résztvevők, elősegítve ezzel a munkaerőpiacra történő sikeres visszatérésüket. A rendezvény célja egy párbeszéd kezdeményezése, hatékony és eredményes együttműködés kialakítása a helyi vállalkozásokkal annak érdekében, hogy a programban részt vevők mihamarabb munkát, a vállalkozások pedig szakképzett munkaerőt találjanak.

A képzési program bemutatása után 16 órai kezdettel a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. által szervezett Vállalkozói Klub előadásaira került sor, melynek első előadója dr. Sonkoly Judit ügyvéd volt. Az ügyvéd asszony elmondta, hogy már hosszú évek óta segíti tanácsaival az Önkormányzat munkáját, ennek köszönhetően a helyi viszonyokat is ismeri.
Előadásának lényeges mondanivalója volt a vállalkozók számára, felhívta a figyelmet a vállalkozási szerződések fontosságára, azok elkerülhetetlen, kötelező érvényű elemeire. Hasznos tanácsait gyakorlati példákkal magyarázta, kiemelve az előforduló hibákat, hiányosságokat és buktatókat .

Az ezt követő előadás már egy néhány ember által kevésbé fontosnak vélt témáról, a tudatos marketingkommunikációról szólt. Pócz János médiaszakértő rávilágított arra, hogy egy vállalkozás életében a marketingkommunikáció sokkal fontosabb, mint amennyire képzelik, hiszen kulcs lehet egy cég sikerének eléréséhez. Elmondta, hogy a sikeres kommunikációhoz pontosan meg kell határozni a célközönséget, tisztában kell lenni a vevők személyiségével, vásárlási szokásaival. Ha ezeket meg tudjuk határozni, és a megfelelő eszközöket kiválasztva tudatosan alakítjuk ki vállalkozásunk marketingjét, mérhetően sikeresebb lehet társaságunk.

Harmadikként Jobbágy Valértól, az IFUA Horváth & Partners Kft. vezető tanácsadójától hallhattuk a helyi gazdaságfejlesztésről szóló előadását. Elmondta, hogy manapság bármely település gazdasági sikere azon múlik, hogy képes-e alkalmazkodni a dinamikusan változó helyi, országos és nemzetközi gazdasághoz. Az, hogy egy közösség képes-e növelni az életszínvonalát, tud-e új gazdasági lehetőségeket teremteni azon múlik, mennyire képes átlátni a helyi gazdaság folyamatait és mennyire képes hatékonyan fellépni a piacgazdaság kihívásaival szemben. Minden településnek megvannak a maga speciális helyi adottságai, melyek elősegítik a helyi gazdaságfejlődést és ezek a feltételek határozzák meg, hogy tudnak-e befektetéseket magukhoz vonzani, létrehozni, vagy fenntartani. A sikeres magánvállalkozások, valamint az Önkormányzat együttműködése jólétet teremt a helyi közösség számára. A magánvállalkozásokhoz ugyanakkor vállalkozóbarát környezetre van szükség, mely elősegíti a gazdaság felvirágoztatását. Az önkormányzatok lényeges szerepe abban van, hogy megfelelő környezetet teremtsenek az üzleti élet sikeressége érdekében.

Az előadások után Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat fontos feladatának érzi a helyi vállalkozások segítését. Teszi ezt azzal is, hogy lehetőséget nyújt egy „Vállalkozói adatbázisba” történő regisztrálással. A regisztrált vállalkozásokat előnyben részesíti a Jászfényszarun tervezett fejlesztések kivitelezésére történő kiválasztáskor. Polgármester Asszony részletesen bemutatta a hallgatóságnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit, mint például bölcsőde és óvoda építése, sportcsarnok létesítése, az Ipari park további fejlesztése. Kiemelte, hogy a város fejlesztése, a vállalkozások segítése, a munkaerőpiaci reintegrációt célzó képzések és a munkahelyteremtés mind olyan törekvések, melyek Jászfényszaru élhetőbbé tételét eredményezik majd, növelve ezzel a város megtartó és vonzó erejét. Reményét fejezte ki aziránt, hogy a városba minél több elszármazó magasan képzett fiatal térjen vissza, illetve ide települő családok találják meg számításaikat, otthonukat a városban.

Bízunk abban, hogy az előadások mindenki számára hasznos információkkal szolgáltak, hírül viszik ismerőseiknek és legközelebbi rendezvényünket is megtisztelik.

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

A tartalom érvényessége: 
2011/12/28, sze - 20:30 - 2012/01/28, szo - 20:30