Sajtóközlemény

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a Társadalmi Megújulás Operatív program Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázati felhívásához pályázatot nyújtott be és nyertesként bonyolított le „Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében” címmel.

  • A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499.
  • A projekt időtartama: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.
  • A támogatás összege: 17 573 987,- Ft; a támogatás intenzitása 100%.
A projekt a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, mint kulturális civil szervezet, a jászsági és a megye határon túli oktatási, nevelési intézmények együttműködését, hosszú távú partnerség kiépítését célozta meg. Négy településről – Boldog, Jászágó, Jászfényszaru, Pusztamonostor - nyolc intézmény bevonásával elsősorban a kulturális örökség kutatása, a hagyományok őrzése, és a fenntartható megoldások megismertetésén át mélyítette a gyermekek kompetencia alapú, kreatív, gyakorlatorientált tudását, biztosította az egyenlő hozzáférést és értékteremtő módon gazdagította a tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket.
A projekt, az alapfokú oktatás - négy óvoda és négy általános iskola - szereplői részére biztosított gazdag interaktív programot, amely a hatékony együttműködést, az egymástól való tanulást is erősítette. A Népfőiskolai Társaság 1993 óta számos programon keresztül tevékenyen bekapcsolódott az oktatásba, biztosítva a szabadidő hasznos eltöltését, a közösségépítést.
 A projekt keretében megvalósított foglalkozási formák és a tevékenységek száma:
Havi szakkör – 2 (helytörténeti kutató, háztartási); heti szakkör – 4 (matematika alsó és felső, drámajáték a hagyományok erősítése érdekében, élmény legyen a tanulás – angol nyelvi). Tehetséggondozás – 1 (magyar, matematika, angol, hon- és népismeret). Témanap, témahét – 52 (évszakokhoz, hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kötődő interaktív programok és szakmai kirándulások minden intézményben. Továbbá táborok, mint a hagyomány és újszerűség nyári alkotó tábor, Pegazus tábor és Apáról fiúra hagyományőrző kézműves tábor). Versenyek, vetélkedők – 20 (gyermek hagyományőrzők, vers- mesemondó, környezetvédelem – „Kislábnyom” fenntartható megoldások, pályaválasztási, természettudós, egészségügyi).
A projektben vállalt indikátorok: tanórai foglalkozásokon résztvevő tanulók száma 73 fő, nem formális tanulási alkalmak résztvevőinek száma 495 fő, nem formális tanulási alkalmak résztvevőinek száma a fenntartási időszakban 225 fő.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A projektről információk a www.bedekovich.hu weblapon, a települések honlapjain, az intézmények közösségi oldalain láthatóak.
Kapcsolat: Kovács Béla projektvezető; Tel: 30-579-0164; e-mail: info@bedekovich.hu

A tartalom érvényessége: 
2014/12/10, sze - 20:00 - 2015/02/10, k - 20:00