Összegző gondolatok a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2021. évi munkájáról

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság helye és szerepe közel harminc éve meghatározó a város, Jászfényszaru életében, szakmailag a térségben és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is elismert helyet vívott ki magának. Az igen nagy múltra visszatekintő „intézmény” 2023-ban lesz 30 éves. A pandémia ellenére sokszínű, tevékenységben gazdag évet tudhatnak maguk mögött.

Az aktív állampolgár

„Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy Jászfényszaru polgárai számára – aktív közreműködésükkel – a lüktető kulturális életben, közművelődésben szerepet vállaljunk, közösségi életet szervezzünk. Ezt tükrözi a népfőiskola szellemisége is.” A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) azzal az elhivatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését, teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, szemléletformálás, „aktív állampolgárrá nevelés”. Igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az egyén tevékenységében, életminősége javítása tekintetében eredményesen tud hasznosítani. Stratégiai célunk a fentieken túl olyan programok szervezése, mellyel a város elismertsége, népszerűsége növelhető.

A demokrácia műhelye és a partner

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság kiemelt és elsődleges feladata a településen élők művelődési igényeihez igazodó kulturális értékek közvetítése, a közösségi művelődés színesítése és a szervezet alaptevékenységének biztosítása. A mai Magyarországon a népfőiskola nem csupán egy a felnőtt neveléssel foglalkozó intézményforma, nem csak egy célorientált közösség, hanem a demokrácia műhelye. A közel három évtizedet a munkálkodásuk eredményeivel jellemezhetjük: hagyományokat teremtettek, értéket közvetítettek – igyekeztek jól sáfárkodni gazdag örökségükkel, közösségek létrejöttét segítették, miközben folyamatosan tanultak. Tanultak kommunikációt, együttműködést, a felnőttképzés módszereit, a jó gyakorlatok átadását.

A város kulturális sokszínűségét az önkormányzat az intézményei korszerűsítésével, működésének széleskörű biztosításával és támogatásával, közösségi terek kialakításával, azok fenntartásával és az ezekben helyet kapó – és partnerként szerepet vállaló - civil szervezetek támogatásával biztosítja. A népfőiskola törekszik a jó partnerségre, a korrekt együttműködésre.

2021. az új lehetőségek éve

Az elmúlt év, a pandémia nehézségei ellenére, sokszínű gazdag programot adott. 2021. évben összesen 103 alkalommal „találkoztunk”, ez havonta 5-18 alkalmat és alkalmanként 5-42 főt jelent. Számtalan megbeszélést, szakmai konferenciát, képzést, pályázati értékelést, műhelymunkát, kurzust, éves közgyűlést tartottunk a virtuális térben, zoom platformon vagy a youtube és online ajánlásokkal – ez a virtuális tér sokak/sokunk számára új lehetőség volt, amelynek alkalmazását folyamatosan tanuljuk.

Jelenléti programok voltak azok a szakmai találkozások, tanácskozások, amelyekre havonta 5-14 alkalommal került sor és alkalmanként 5-42 fő vett részt. Pl: elnökségi, szakmai munkatársi megbeszélések, csoportlátogatások, kiállítások berendezése, kiállítás megnyitók, Bedekovich tematikus napok, gyermekeknek, szakmai tanulmányutak, amelyek kötődtek a művészeti kurzusokhoz, helytörténeti kutatásokhoz, „értékes értéktárak” programsorozathoz, a kapcsolatépítéshez, Komatál Közösség létrehozásához (7 család bevonása), a népfőiskolai hálózatépítéshez, szövetség megalapításához. Művészeti programok során kirándulásokra vittünk csoportokat, alkotóművészeti tábort tudtunk megvalósítani.

Mindezekről rendszeres tájékoztatást adtunk a Mi újság Fényszarun c. helyi lapban, a népfőiskola honlapján és közösségi oldalain, megjelentek híreink többek között az Új Néplap (megyei újság), Redemptio, Jászsági Évkönyv, Színkör, MNT folyóiratok, kiadványok oldalain is. A digitalizációnak köszönhetően a szolnoki, jászberényi könyvtárak oldaláról is jól kereshetőek az írásaink.

Köszönettel tartozunk a látogatóknak, a népfőiskolai programokon résztvevőknek, a segítőinknek az önzetlen önkéntes munkáért, az együttműködő partnereinknek, intézményeknek, magán személyeknek és civil szervezeteknek egyaránt!
Kérjük, tartsanak velünk 2022-ben is!

Bedekovich Lőrinc népfőiskolai Társaság vezetősége nevében: Kovács Béláné Pető Magdolna

Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Kányádi Sándor (1956)

A tartalom érvényessége: 
2022/01/11, k - 19:15 - 2022/01/31, h - 19:15