Mária erejével

Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes, keramikus, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, valamint lánya Petrás Alina keramikus kiállítása nyílt meg november tizenhatodikán Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi Házban, a népfőiskolai hagyományőrző Erzsébet napi programok keretében. Petrás Mária elsősorban figurális kerámiákat készít, biblikus témájú domborműveiben, szobraiban a csángó falvak imái és énekei elevenednek meg, Petrás Alina kerámiáiban a természet elemei ragyognak ránk – a megnyitón a művészek énekeltek.

A csángóföldi gyökerekkel rendelkező Petrás Mária az „Mária erejével” című tárlat megnyitóján elmondta: óriási öröm számára, ha szülőföldjének egy kis darabját, illetve annak kultúráját tudja bemutatni szerte az országban, így most Jászfényszarun is.

A művésznő a moldvai csángók földjéről származik, Diószénben született.  Alapfokú iskoláit is itt végezte, majd szakmunkásképzőben folytatta tanulmányait Hétfaluban. „Az Iparművészeti Főiskola grafikus szakára jelentkeztem, de a plasztika és a mintázás szeretete a kerámia közelébe vonzott. A Jóistennek köszönöm a tehetségemet, és feladatomnak érzem, hogy megmutassam azt a világot, amelyben felnőttem. Csángóföldön nagyon szoros az emberek és az Isten közötti kapcsolat, és a művészet nagyszerű és kifejező eszköz ennek megmutatására” – fűzte hozzá a művész.

1990-ben járt először Magyarországon egy csángó küldöttséggel. Rajzaira, festményeire hamar felfigyeltek, biztatták, hogy foglalkozzon képzőművészettel. 1991-ben beiratkozott a Magyar Iparművészeti Főiskolára, ahol 1995-ben diplomázott. Első kerámia kiállítása 1997-ben volt, azóta több mint 90 helyen mutatták be műveit itthon és több kontinensen egyaránt. Figurális kerámiái, biblikus témájú domborművei egyedi stílusban készülnek, népművészeti motívumokkal átszőtt alkotásai meghittséget, líraiságot sugároznak.

Az alkotás mellett aktívan tevékenykedik csángó ügyeket szolgáló szervezetekben. Rendszeresen részt vesz kulturális rendezvényeken, ahol szülőföldje népdalait énekli. Megismerteti az anyaországgal a térben tőlünk távol levő, de szívünkhöz nagyon közel álló moldvai csángó vidék egyedi nyelvezetét és dallamvilágát. Hangját ma már Budapesttől New Yorkig nagyon sok helyen ismerik, számos rádiós és tévés felvételt is készített.

Petrás Mária hitéleti, Petrás Alina természeti elemeket mutató művei s a hitvallásuk egy kicsit közelebb hozta hozzánk a távoli csángó vidéket. Az ott élő emberek szerény, tiszta lelkülete itt időzik nálunk majd egy hónapon át, hogy megcsodálhassuk az egyszerűségben élő nagyságot, a kerámiákba álmodott szentséget, a hétköznapokon túlmutató mindenséget. Az alkotásokból kiderül, hogy nemcsak nekünk van szükségünk az égiekre, hanem nekik is ránk. Hálásak lehetünk a művészeknek, akik segítenek minden embernek felfedezni a teremtés szépségeit – hangsúlyozta a beszélgetés során a népfőiskola vezetője. Elmondta, hogy nagy megtiszteltetés és öröm bemutatni Petrás Mária és Petrás Alina művészetét és alkotásait.

Egy csángó legenda szerint az aszú avagy száraz Szeret partján állt  egy óriás szürkenyár, melyet még Szent László király ültetett, hogy a fa tetejébe elhelyezett haranggal létrejöjjön egy összeköttetés az Ég és a Föld, a fölöttünk lévő Isten-országa és földön élő csángók között, akik a legenda szerint a nevüket is ekkor kapták, hiszen a földre leérő harangkötéllel lehetett csángatni, ahogyan a harangok félreverését a moldvai, gyimesi csángók nevezik…   Petrás Mária és Alina a magyar művészeti örökség védelmében veri félre a harangot, a nemzeti művészet életre keltéséért csángat!

A kiállítás december 13-ig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében, illetve minden hétköznap 10-12 és 13-16 óráig. A látogatáshoz előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges az alábbi telefonszámon: +36 30 579 0164. A kiállított termékek megvásárolhatóak, érdeklődni az előző telefonszámon lehet.

Álljon itt ismét a hitvallás:

„A moldvai Diószénben születtem. Abban a világban, amelyben születtem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és avval is ért véget. A családok gazdagságát nyolc-tíz-tizenkét gyermek jelentette. Az öt évestől a legöregebbekig mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe volt. Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorgalommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnep előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztították lelküket, életüket, házukat, istállóikat, ólaikat, kertjeiket, falujukat, megbocsátottak, megbékültek, misére mentek szép ünneplő ruhában, és délután megjárták egymást. Az ünnepek nagy örömmel teltek, mindent meg tudtak maguknak teremteni úgy, hogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az időjárás és a mélységes hitük útbaigazították őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve szőni, fonni, gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Böjttel és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni.” (Petrás Mária)

Petrás Mária az alábbi esti imával búcsúzott:

A fényes Nap immár lenyugoda,
A föld felszíne sötétbe marada,
Nappali fény éjjelre változa,
Fáradtaknak nyugadalmat hoza,
Vessünk számot, hát,édes Istenem,
Hadd, lelkemet ne kelljen féltenem,
Hadd lehessen, bátrubban szólanom,
Midőn meg kell előtted állanom,
Ne szólíts ki, Uram, készületlen,
Ne szólíts ki, Uram, készületlen,
Vezess elébb az enyhítő kútra,
S úgy bocsáss el münket e nagy útra.
Isten áldja kendteket!

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság programjában közreműködő a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a helyszínt a Jászfényszarui Katolikus Egyházközség biztosította. Támogató: a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet és Jászfényszaru Város Önkormányzata.

Mi is 25

2018-ban ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Ennek alkalmából rendezik meg a „25 év 25 esemény” programsorozatot, amely megvalósítására 2018. július 1. és 2019. június 30. között a Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében című GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosító számú projekt keretében kerül sor.

Kovács Béláné Pető Magdolna

Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2018/11/17, szo - 18:00 - 2018/12/17, h - 18:00