Képek a térképről

ÉLETTÉR-KÉP 2020 címmel hirdetett természetfotó és gyermekrajz pályázatot a jászfényszarusi Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, a jászsági óvodás, általános és középiskolás korú gyermekek számára. A 75 pályamű Bekecs, Hatvan Jászágó, Jászfényszaru, Pusztamonostor oktatási intézményeiből érkezett. A beérkező pályamunkák elbírálása június elejéig zajlott le, június 15-én eredményt hirdettek a szervezők. A kiállítás - bár a Szent Erzsébet Közösségi Házba tervezték, tekintettel a rendkívüli helyzetre virtuálisan rendezték meg - a Bedekovich Galéria facebook csoportban tekinthető meg.

A program aktualitása

160 – 40 – 200 éves évforduló, a Bedekovich Emlékév rendezvénysorozata. A népfőiskola névadója idősebb komori Bedekovich Lőrinc (1751-1823) mintegy negyven esztendőn át, 1779 és 1819 között dolgozott a Jászkun Kerület főmérnökeként. A hivatalra elsősorban báró Orczy Lőrinc (főispán, tábornok és költő) javasolta, személyében ugyanakkor a kor egyik legkiválóbb szakemberét alkalmazta a Hármas Kerület. Nevéhez számos, mind szakmai, mind esztétikai értelemben véve kiváló térkép, épületterv, ill. településrendezési és vízszabályozási terv is fűződik. Megmaradt munkáiban számtalan olyan földrajzi egységet, folyót, utat, hidat, építményeket jelölt meg, melyek egyéb térképeken nem, legfeljebb jegyzőkönyvekben és más írásos forrásokban fordulnak elő, ezért e kéziratos térképek pótolhatatlan segítséget nyújtanak a Kerületek történetének kutatásához, emellett pedig a laikusok, érdeklődők számára is számtalan érdekességgel, esztétikai élménnyel szolgálnak.

A pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban kellett lennie a saját épített kulturális örökségünkkel, környezetünkkel, különös tekintettel már a Bedekovich térképeken is látható építményekre, mint pl. hidak, utak, kőképek, templomok, házak, utcák, malmok. Pályázat célja a szűkebb környezet, lakóhely és a Jászság meglévő épített értékeinek felkutatása, bemutatása, hogy népszerűsítse és elősegítse kulturális örökség, elsősorban az épített örökség megőrzését, megóvását. Felhívja a figyelmet annak társadalmi gazdasági jelentőségére - a múltból ránk maradt emlékekkel dolgunk van, értéket képviselnek, egyben felelősséget is adnak.

Értékelés, díjátadás

A fotópályázatok közül mindent vitt az első helyezett, Lengyel Áron (Jászfényszaru) „Pallódeszkák” fekete-fehér fotója (színével utal a múltra, a fókuszpont a kép aranymetszésében van) és a híd kollekciója.  Alkotásaival elnyerte a Duflex Fotográfiai Stúdió, Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár különdíjait. A második helyezett Mészáros Réka (Jászfényszaru) „Határvonal” című fotója, amely egy igen hangsúlyos a tekintetet vonzó alkotása a kiállításnak. A harmadik helyezett Horváth Viktor (Jászfényszaru) „Víztükör” fotója, amelyen megkapó a sötét-világos kontraszt, aranymetszés tudatos használata. Mind a három fiatal nagyon jó érzékkel választott témát, több fotóval is pályáztak.

A gyermekrajz pályázat általános iskolás első helyezettje Bója-Kovács Kincső (Jászfényszaru) „100 éve emlékezünk” rajzával. A jászfényszarusi Trianon emlékmű és az óriás térbetűkből alkotott település neve, a kép élénk kék-zöld színei rögtön magára vonják a néző figyelmét. A technika, a több lehetőséget magába rejtő pasztellkréta alkalmazása kiemelkedő. A második helyezett Hangya Fatime Fruzsina (Jászfényszaru) „A hitek otthona” alkotásánál a kompozíció, a harmadik helyezett Vágó Fanni (Jászágó) „Jászágói templom” a kép témaválasztása került elismerésre.

A „kisképzős” alsó tagozatos korcsoport díjazottjai: Ács Veronika (Jászfényszaru) „Szent Család szobor” alkotásával első helyezett. Tóth Dorottya (Jászfényszaru) „A templom” második és Bohoni Ádám (Jászfényszaru)  „Szent Család szobor” pályaművel harmadik helyezést kapott.

Az óvodások első helyezettje Juhász János (Bekecs) „Zádor híd” című kék-sárga komplementer kontraszt esztétikailag kellemes művészi alkotás pasztellel készült. A szemet magával ragadó (egyben pihentető) alkotás értékét az adja, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a kulturális örökségünket id. komori Bedekovich Lőrinc tervei alapján épített (1806-1809) eredetileg kilenclyukú Zádor-hídat ábrázolja. Karcag határában ma már műemléknek számító híd négy boltozatát árvíz rombolta le, így ötlyukú hidat láthatunk manapság. Második helyezett Réz Anna „Szent család” részletes, a lapot kitöltő rajzával. Harmadik helyen Sebik Gergő Dominik „Jászfényszaru temploma” alkotásával, aki egyébként másik pályaművet is készített.

Különdíjazottak

Különdíjakat az alábbi intézmények, szervezetek ajánlottak fel:

Jászfényszaru Város Önkormányzata:
Bója Kovács Kincső (Jászfényszaru): 100 éve emlékezünk
Felkészítők: Kerekné Mihalik Judit, Szpisják Pál
Fózer Laura: Szent család szobor, templom és a szökőkút (Jászfényszaru Óvoda)
Felkészítők: Szakaliné Hesz Katalin, Klippánné Jáger Melinda

Duflex Fotográfiai Stúdió:    
Lengyel Áron (Jászfényszaru): Pallódeszkák + híd kollekció
Felkészítő: Glonczi Rudolf
Kocsis Réka (Pusztamonopstor): Pusztamonostori hős, Szentek a templomkertben
Felkészítő: Lukácsiné Magetti Erzsébet

Penczner Pál Közhasznú Alapítvány:
Csollák Liza (Jászfényszaru) Szökőkút és a teknősbéka
Felkészítők: Szakaliné Hesz Katalin, Klippánné Jáger Melinda

Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány:
Lengyel Áron (Jászfényszaru): Pallódeszkák, híd kollekció
Felkészítő: Glonczi Rudolf
Bója Kovács Kincső (Jászfényszaru): 100 éve emlékezünk
Felkészítők: Kerekné Mihalik Judit, Szpisják Pál

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár:
Lengyel Áron (Jászfényszaru): Pallódeszkák, híd kollekció és közösségi munkája
Felkészítő: Glonczi Rudolf
Ács Veronika (Jászfényszaru): Szent Család szobor
Felkészítő: Kerekné Mihalik Judit

Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója kiadványokat ajánlott fel a díjazásokhoz.

Köszönjük a felkészítők közreműködését és a különdíjak felajánlását! Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a díjazottakon kívül minden nevező diák részére egy-egy ajándékcsomagot, emléklapot juttatott el az intézményekbe. Az emléklap – a népfőiskola névadójához hűen – id. Bedekovich Lőrinc „A Jászság képe” (1817)* kéziratos térképének felhasználásával készült.

* Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltára

A Jászság áttekintő és vízrajzi térképe részletes szín- és jelmagyarázattal. A folyókat és a vízállásos, mocsaras területeket ábrázolja. Feltünteti a Jászság úthálózatát, a jászsági, továbbá a határos Heves-Külső-Szolnok és Pest megyei részek településeit templomaik jelölésével. Ábrázolja a Jászsághoz tartozó karai, kocséri és kisszállási pusztabirtokokat is. A szelvény díszesen illusztrált jobb alsó sarkában puttó alakja látható, kezében a térkép feliratával, alatta a léptéket mérföldekkel jelző beosztással.

A digitálisan készített fotók, a szkennelt rajzok a Népfőiskolai Társaság Bedekovich Galéria facebook csoport felületre kerültek feltöltésre. A zsűrizés, a különdíjasok válogatása a digitális zárt csoportban történt, majd az eredményhirdetést követően a galéria nyitottá, mindenki számára elérhetővé vált.

A zsűri felkért tagjai

Farkas Edit Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója a zsűri elnöke. Danis János EFIAP/p fotóművész (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség EFIAP minősítés) Duflex Fotográfiai Stúdió elnöke. Pető István AFIAP (Artist of FIAP, a szövetség művésze) Duflex Fotográfiai Stúdió és népfőiskolai társaság tagja. Kaszainé Ocskó Györgyi a népfőiskolai társaság titkára, Berényi Ferencné a népfőiskolai társaság elnökségi tagja, Kovács Béla a népfőiskolai társaság felnőttképzési munkatársa, Kovács Béláné Pető Magdolna a népfőiskolai társaság elnöke voltak. A Galéria zárt facebook csoportjába az értékelésre meghívást kaptak a különdíjakat felajánló intézmények, szervezetek képviselői is. Köszönettel tartozunk a bírálók közreműködéséért s a felajánlott díjakért.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
vezetősége nevében

Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2020/06/26, p - 17:15 - 2020/07/26, v - 17:15