Hatékony érdekképviselet a régió civil szervezetei körében

Célok

Az Észak-Alföldi Regionális Civil Egyeztető Fórum (a továbbiakban CEF) kapacitásának fejlesztése, valamint, hogy a CEF működésével hatékonyan biztosítsa a társadalmi szervezetek részvételét a területfejlesztést érintő döntések meghozatalában. Ezen kívül szeretnénk, ha minél több civil szervezet csatlakozna a CEF munkájához, és aktívabban részt vehetnének a kistérségi, regionális fejlesztési tervek kidolgozásában, megvalósításában azok a civil szervezetek is, akiknek nincs módjuk formális csatlakozásra a CEF munkájához. - A közvetlen célcsoport tehát a CEF jelenlegi és leendő tagjai, közvetett célcsoport pedig a régió civil szervezetei, akik a CEF erősebb érdekérvényesítő szerepe folytán haszonélvezői a CEF által elért eredményeknek a területfejlesztés, akciótervek, operatív programok területén.

CEF-problémák

A pályázati program megvalósítására azért van szükség, mert a CEF munkája során több problémába ütközik: nem megfelelő számú a CEF tagság, nem elég hatékony az érdekképviselet, nincs nagyobb mértékű javaslat- és vélemény megfogalmazás. Így a CEF munkájának nem érzékelhető kellő mértékben a jelentősége, nincs CEF és civil szervezetek között rendszeres információáramlás. A civil szervezetek nem tudják finanszírozni a véleményezéssel járó szakértői munkát, a koordinálást, a tagok utazási költségét. Mindezen túlmenően hiányzik a nyilvánosság, végső soron az, hogy szélesebb körben ismert legyen a CEF által kínált lehetőségek.

Megoldások

Projekt időtartama: 2009. október 1. – 2010. szeptember 30.

 • Ismertebbé tesszük a CEF kínálta lehetőségeket és a CEF munkáját, ezáltal gyarapítjuk a taglétszámot.
 • 2009. októberétől kilenc fórumot tartunk az Észak-alföldi régióban: három kistérségenként egy fórumot szervezünk, melynek célja a CEF munkájának népszerűsítése, új civil szervezetek bevonása a CEF munkájába, műhelyfoglalkozások keretében pedig szükségletfeltárások készítése. Aki nem jogosult arra, hogy CEF tag legyen, ezeken a fórumokon lehetősége nyílik a véleménynyilvánításra, további kapcsolatok kialakítására, fenntartására
 • Munkacsoportokat hozunk létre a Regionális Fejlesztési Tanács bizottságainak megfelelően, az alábbiak szerint:
  • Infrastruktúrafejlesztési és Közlekedési Munkabizottság
  • -Környezetvédelmi és Energetikai Munkabizottság
  • Innovációs és Informatikai Munkabizottság
  • Társadalmi megújulás, Humánerőforrás- fejlesztés Munkabizottság
  • Gazdasági, Agrárfejlesztési és Versenyképesség Munkabizottság
  • Város és területfejlesztés Munkabizottság
  • Jogi-, Ügyrendi és Regionális Program Monitoring Munkabizottság
  • Közkincs Bizottság- Regionális Kulturális Munkacsoport
 • CEF konferenciát szervezünk Debrecenben „Civilek a Területfejlesztésben" címmel, amelynek célja a CEF munkájának, civil szervezeteinek ismertetése
 • Képzést tartunk a civilek szakmai tudásának, érdekképviseletének fejlesztése érdekében, amely alkalmakon a CEF aktív tagjai vesznek részt
 • Folyamatos média megjelenések szervezése a CEF tevékenységének népszerűsítése érdekében, honlap létrehozása és rendszeres frissítése

Így került sor arra is , hogy 2009 december 4-én a jászsági, szolnoki, törökszentmiklósi civil szervezetek képviselői Jászfényszarun vehettek részt ezen a fórumon. Vendégünk volt Giczey Péter CEF delegált, dr Gedei József RFT képviselője, Jászberény polgármestere, Győriné dr Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere s jelen volt több mint 20 civil szervezet képviselője. Összegezve a fórumon elhangzottakat: javítani kell a civil aktivitást, a döntések előkészítésében való vélemény – nyilvánítást, felülről is segíteni kell a civil szféra működését mind anyagilag, mind szakmailag. Társadalmasításra megfelelő időalapot kell biztosítani. Legyenek a különböző civil szervezetek számára is elérhető pályázati lehetőségek – jónak és fontosnak tartjuk az NCA további működését.

A rendezvény helyi szervezését a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vállalta fel

Kovács Béla, projektmenedzser

Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2009/12/19, szo - 11:15 - 2010/01/19, k - 11:15