Évek és lépések

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a 2011 – 2012. évben konzorciumi partnere volt az Önkormányzat „Első lépések Jászfényszarun” elnevezésű, Európai Uniós finanszírozású projektjében, amely egy munkaerő – piaci integrációs program, s 2012. november 9-én a záró konferenciájának megtartására került sor.

Célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása és képzési programokba való bekapcsolása volt. A képzésben részt vevő negyvenöt fős célcsoport részére Egyéni Fejlesztési és Szolgáltatási Tervet készítettek. A program egészségügyi szűrővizsgálatokkal kezdődött, amelyet felzárkóztató oktatás követett, a program végéhez közeledve a résztvevők Targoncavezetői és Tisztítás – technológiai szakmunkás OKJ – bizonyítványt szereztek, összesen 34 fő. A képesítések megszerzése mellett a program jogi-, állapotjavító-, pszichológiai képzési és foglalkoztatási, munkaerő – piaci tanácsadásokat biztosított, részt vettek számítástechnikai képzésen, a munkáltatókkal való találkozások a foglalkoztathatóság esélyeit megnövelték. A projekt keretében, az önkormányzat konzorciumi partnere, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált és négy programot akkreditáltatott.

A program résztvevőit, Ady Endre „A Mindegy átka” c. verssel Bordásné Kovács Katalin köszöntötte, amely mindnyájunkat megérintett. A záró konferenciát, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester nyitotta meg. Vendégekeink voltak – dr. Sziszik Erika Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) főtanácsadója; Kocsis Péter Csaba ORŐ esélyegyenlőségi szakértője; Kökény Kálmán ORÖ megyei képviseletében. Kovács Béláné Pető Magdolna projektvezető, a programmal kapcsolatban összegzően elmondta, hogy a tervezettnél nagyobb sikerrel, eredményekkel zárták a projektet. Köszönhető az előkészítő munkáknak az elkötelezett szakmai teamnek és a bevont célcsoport – a hallgatók - fogadókészségének. Mindannyian kaptak valamit a projekttől új szemléletmódot; a hallgatók személyisége sok esetben változott, magabiztosabb tudást, társakat, kis közösségeket találtak és alakítottak.

A szakmai konferencia második előadója, dr. Soltész Anikó tréner, tanácsadó, szakértő volt, aki „Az újrakezdés lépései – motivációk, esélyek, eredmények” című kerekasztal beszélgetést kezdeményezett a hallgatókkal, amely során elhangzottak, hogy ki miért kapcsolódott be a programba, milyen vágyai, elvárásai voltak s ezek hogyan teljesültek. A program eredményességét hangsúlyozták, az ilyen pályázati lehetőségeket, azok kihasználását nagyon jónak tartják. További terveik között a munkába állás szerepel. Szeretnék, ha új munkahelyek jönnének létre.

Végül Nagyné Kiss Mária mentálhygiénés tanácsadó „Rejtett dimenziók egy program megvalósulása során” című előadásában tapasztalatait, élményeit mondta el, kihangsúlyozva, hogy óriási eredmény az, hogy a hallgatók bizalmukba fogadták a képzőket, a tanácsadókat. Bemutatta azt a térképpel illusztrált elemzést is, hogy a településen a célcsoport tagjai hol élnek, milyen volt a mozgásterük - főként a család ellátása során s végül a projekt ideje alatt merre jártak, mennyi mindennel megismerkedtek, hogyan tágult ez a mozgástér. Hallottak ugyan a tájházról, de most kipróbálták, mint közösségi színteret is, megismerkedtek a könyvtári szolgáltatással, amely eredményeként családi igényként jelenik meg a folyóiratok lapozása, a gyermekkönyvek kölcsönzése stb. A közösségi programok során a projekt résztvevői jobban megismerték a közösségi színtereket, bekapcsolódtak városi eseménysorozatokba is. Az önkormányzat további projektekben új lehetőségeket ad s egyben hozzájárul e projekt fenntarthatóságához.

A 2011. június 1 – 2012. november 30. között zajló projekt keretében a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált. A társaság a két év alatt jelentős munkát, értéket tett a projekt mellé a tervezéssel s a megvalósítással – a folyamatos munkák mellett minden héten team megbeszélést egyeztetést tartottak – értékelés, projekttervezés céllal, amely számos többlet civil tevékenységet is jelentett. Jelenleg a projekt zárásán dolgoznak a program munkatársai. A projekt fenntartási időszaka a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadását követően további öt év, amely alatt a 45 fős célcsoport életútját folyamatosan figyelemmel kísérjük és segítjük. A projekt aktuális állásáról évente projektfenntartási jelentést kell készíteni a közreműködő szervezet – ESZA – felé.

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Konzorciumi Partner

A tartalom érvényessége: 
2012/11/20, k - 09:30 - 2013/01/20, v - 09:30