Európai Vidékfejlesztő Egyetem 2006

„Párbeszéd kelet és nyugat között az európai vidék jövőéjért”

„A vidék többet kínál az országnak, mint amit az ország elvár tőle”

Glatz Ferenc

APURE – Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület ez évben először Közép-Kelet Európában, Magyarországon tartotta meg rendezvényét. 2006. június 29-én a Mezőtúri Főiskola adott helyet a nyitó plenáris ülésnek, amelyen a népfőiskolánk is képviseltette magát. A számunkra legjelentősebb előadás „Az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület nemzetközi hálózatának bemutatása” volt, amelyet Josy Richez Battesti, az APURE alelnöke tartott. Szintén kiemelkedő jelentőségű és előremutató volt „A vidékfejlesztés kihívásai Európában” Gérald Peltre, az EU agrár és vidékfejlesztési konzultatív tanácsadó bizottságának alelnöke, illetve Dr. Csatári Bálint, az MTA Regionális Kutatások Központja igazgatója, „A magyar vidék jövője Európában” című előadása.

2006. június 30-án a népfőiskolánk Jászfényszarun biztosította a programot a 3. workshop számára, amelynek címe „A nők helyzete a vidéki térségekben” volt. A nők aktív munkaerő-piaci részvétele elengedhetetlen mind a Lisszaboni célok teljesülésében, mind az elöregedő vidék társadalmi problémájának kezelésében. A nők munkavállalását sok esetben megkönnyíti, ha rászoruló hozzátartozóik számára széleskörű szociális szolgáltatást biztosítanak.

A szakképzetlen nők számára biztosítanunk kell a képzési lehetőséget, akár új formák elterjesztésével. Fontos, hogy a munkaerőpiacról kiszoruló lányok, asszonyok, akik gyakran alulképzettek vagy végzettségük megújulásra szorul, megfelelő támogatásban részesüljenek. Számukra rugalmas és társadalmilag hasznos tevékenységet kell kialakítani. Ilyen például szociális szolgáltatások területe (idős, beteg emberek gondozása, gyermekfelügyelet) és az egyre jobban terjedő falusi vendéglátás).

A délutáni órákban a vendégek fogadása a polgármesteri hivatal nagytermében történt, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte az Európai Vidékegyetem résztvevőit. Ezt követően két, többségében női munkaerőt foglalkoztató munkahelyek meglátogatása történt: a Gondozási Központ, ahol az idősek ellátási formáiról, a támogató szolgálatról kaptak tájékoztatót a vendégek, s az Alfa Ipari Rt. jászfényszarui üzemében, ahol többségében megváltozott munkaképességű helyi és vidéki dolgozókat foglalkoztatnak. Mindkét helyszínen nagyon sok érdeklődő kérdés hangzott el.

A látogatásokat követően a Rimóczi Kastélyban kézművesek kiállítását és foglalkozások bemutatását tekintették meg az érdeklődők, mint például a gyapjúfonás, szövés, jászsági hímzés, gyöngyfűzés, fa- és csontfaragás, fazekas és tűzzománc munkák. A résztvevők köszöntésére a Szűcs Mihály Huszárbandérium képviselői lovas karusszelt mutattak be, illetve lehetőséget biztosítottak lovagoltatásra. Ezt követően rövid kulturális műsorral mutatkozott be Kaszai Lili (népdalok) és Unger Balázs (a Népművészet Ifjú Mestere) cimbalomjátékával kápráztatta el a jelenlévőket.

A szakmai program első felében Hekliné dr. Herbály Katalin, a Szolnoki Főiskola docense „Nők helyzete a mezőtúri kistérségben” c. kutatási anyagot mutatta be, s a továbbiakban Kovács Béláné Pető Magdolna ismertette a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság tevékenységét, a vidékfejlesztésben betöltött jelentős szerepét és a nők helyzetét Jászfényszarun, különös tekintettel a népfőiskola női reintegrációs programjaira. Az előadások mellett párbeszéd, élénk érdeklődés alakult ki.

A program zárásaként ismét rövid sétára indult a csoport s magyaros vacsorára került sor a Flamingó Étteremben, ahol a vendéglátók és a vendégek beszélgetésére, ismerkedésére, a délutáni program értékelésére is kitűnő alkalom adódott.

2006. július 1-jén, szombaton délelőtt Szolnokon, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatának dísztermében került sor az Európai Vidékfejlesztő Egyetem zárókonferenciájára, ahol a négy munkacsoport vezetője tájékoztatót, összegzést tartott, majd ezt követően Camillo Mortagua az elmúlt napok eseményeit összefoglalta, illetve előterjesztette határozati javaslatát, amelyet az Európai Unió Vidékfejlesztő Bizottsága elé kívánnak juttatni. Az alelnök asszony, Josy Richez Battesti a deklaráció szövegét felvázolta, s kérte az APURE résztvevőit, hogy tegyék meg a kiegészítéseket s közösen fogalmazzák meg a benyújtandó állásfoglalást. A sajtótájékoztatót követően a megyei közgyűlés alelnöke, Tokajiné Demecs Katalin fogadáson búcsúzott a vendégektől.

A tartalom érvényessége: 
2006/07/07, p - 20:00 - 2006/08/07, h - 20:00