Erzsébet napi kézműves vásár és Vidékfejlesztési Fórum

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2005. november 18-án Vidékfejlesztési Fórumot és Erzsébet napi hagyományőrző kézműves kiállítást és vásárt szervezett. A kézműves vásár helyszíne a Petőfi Művelődési Ház földszinti helyiségei voltak, míg a Vidékfejlesztési Fórum a Ház emeletén, illetve a Városi Könyvtár olvasótermében kapott helyet. Szintén az emeleti folyosón tekinthető meg a gdöllői Duflex Fotográfiai Stúdió fotókiállítása, mely az "Idő" címet viseli.

A kézművesek már délelőttől kezdve kínálták áruikat atz érdeklődőknek, míg a Vidékfejlesztési Fórumot nem hivatalosan Unger Balázs és barátai nyitották meg (cimbalommal, nagybőgővel, brácsával és énekszóval), előadva a közismert "Jászkunsági gyerek vagyok" című népdalt. Ezt követően Samuné Tusor Mária, a Duflex Fotográfiai Stúdió alelnöke nyitotta meg a Stúdió "Idő" című kiállítását, mely megtekinthető a Művelődési Ház emeleti folyosóján. A hivatalos megnyitóbeszédet Nagyné Kiss Mária, a Jász-Nagykun-Szolnk Megyei Népfőiskolai Társaság elnöke tartotta, mely után kezdetét vette a Fórum előadásainak sora.

Elsőként Molnár Katalin, a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület elnöke, Kazár polgármestere mutatta be az egyesületet. Az egyesület küldetése, hogy a helyi közösségek részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges képességeket, ismereteket és tapasztalatokat hozzáférhetővé tegye a helyi önkormányzatok, vállalkozások, valamint más társadalmi szervezetek számára. Emellett a fenntartó fejlődés gondolatának társadalmi tudatba történő integrálása és a jövő generációinak történő védelme érdekében azok mindennapokban való megvalósítását szintén feladatának vallja.

Következő előadóként Berecz Mihály, a LEADER+ program szakreferense, a MVH SZSZB Megyei Regionális kirendeltsége képviseletében adott áttekintést LEADER programról, az első fordulós pályázati tapasztalatokról. Ennek keretében elmondta, hogy lezárult a program pályázatának első fordulója, ahonnan a második fordulóba 108 pályázat jutott, amelyek közül a legjobbak összesen ötmilliárd forintot nyerhetnek el az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) forrásaiból, vidékfejlesztési célokra. Ezen túl referense tájékoztatta az Erzsébet napi Vidékfejlesztési Fórum hallgatóságát arról, hogy A XXI. századért a Csörsz árok térségében nevű akciócsoportunk – amely 5 felső-jászági települést érint – bekerült a program második fordulójába. A pályázók egy hónap alatt dolgozhatják ki helyi programjaikat, ez után derül majd ki, hogy melyik 50 településcsoport kaphat sikeres pályázatának finanszírozására 90, illetve 100 millió forintot.

Az előadások szünetében Kaszai Lili népdalénekes örvendeztette meg a hallgatóságot három népdallal.

A szakmai programok sorában a következő előadást a SEED Alapítvány munkatársa, Mihály András tartotta "A fenntartható fejlődés lehetőségei a vállalkozói és a civil szférában" címmel. A SEED Alapítvány 1990-ben jött létre, célja a magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése, a vállalkozók szakmai ismereteinek bővítése, a kisvállalkozások versenyképességének növelése, a non-profit szektor erősítése, a hátrányos helyzetű és kisebbségi csoportok gazdasági és közéleti szerepvállalásának támogatása. Mihály András előadásában többek között szót ejtett a LEADER fejlesztési koncepciókról, fejlődési szakaszokról, tevékenységi területekről, kihangsúlyozva a LEADER kistérségek egyedi arculatának megtervezését; a fenntartható fejlődésről, annak sikerkritériumairól; a klaszterekről, mint a fenntartható gazdasági együttműködések fórumairól, a szociális gazdaságról, mint a civil szféra fenntartható fejlesztéséről illetve a munkahelyteremtés és a versenyképesség növelése közötti kapcsolatról. 

Utolsó előadónk H. Kovács Judit volt, aki a békési Mégis Van Remény Egyesület ügyvezetőjeként "A zsinór, ami összeköt" címmel mutatta be tevékenységüket. Előadásában elmondta, hogy a szervezet küldetése segítséget nyújtani az embereknek, hogy ne kelljen reménységüket elvesztve élni, reményt adni azoknak az embereknek, akik élethelyzetük miatt már a reménységüket is elvesztették. Hiszik, hogy ehhez alapvető lehetőséget és módszert Jézus Krisztus evangéliuma ad. Küldetésüknek tartják, hogy a zsidó-keresztény kultúrkörhöz tartozó hagyományokat saját életükön, az Egyesület tevékenységén keresztül ne pusztán hagyományként megélve mutassák be, hanem valódi, eleven gyakorlatként, hogy az mások is szolgálja. Az Egyesület célja tagságával és munkatársaival, önkéntesek bevonásával olyan rendszeres tevékenység megszervezése, megvalósítása, amellyel elérhetik és segíthetik azokat a társadalmi csoportokat és egyéneket, akik önhibájukon kívül - származási, családi, egészségi, gazdasági - vagyoni helyzetük miatt a kirekesztettség, a reménytelenség okozta hátrányos megkülönböztetésben élnek. Ennek megfelelően tevékenységük igen sokrétű: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, szociális szolgáltatások nyújtása, szervezése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal, Kárpát-medencében és Európában élő cigánysággal kapcsolatos tevékenység.

Megismertük azt az épületet is, amelyben az egyesület működik. Ezt egykor Zsinagógának, azaz Isten házának építette a zsidó hitközség. A ház később több dolog miatt is a Zsinóros nevet kapta. Egyrészt a "zsi" szótaggal szerettek volna emlékeztetni az épület korábbi szerepére. Másrészt, a zsinór szócska sokféle jelentéstartalommal át- meg átszövi az életünket. A Biblia szerint például helyes, ha életünk zsinórmértéke Isten igéje. Ennek jegyében az Egyesület szeretné, ha ebben a házban csak olyan dolgok történnének, melyek méltóak ahhoz, hogy életünk vezérfonalaként, a zsinór mértékeként működjenek. Ennek megfelelő, de igen sokféle funkciót tölt be ez az épület: a házban működnek az egyesület munkaszervezetének irodái, az érdeklődőket emellett Internetkávézó, irodalmi tea- és kávéház és étterem is várja (melyek külső rendezvények lebonyolítására is használhatók). Természetesen az épület helyet biztosít az egyesület számtalan rendezvényének, kézműves foglalkozásoknak, gitárklubnak, valamint kiállításoknak is. Mindezen felül az egyesület üzemeltet egy könyvesboltot is.

A program zárásaként az előadókat és a hallgatóságot szendvicsek és üdítő várta, a baráti beszélgetéseken keresztüla szervezetek között remélhetőleg új kapcsolatok alapozódhattak meg.

A tartalom érvényessége: 
2005/11/24, cs - 15:15 - 2005/12/24, szo - 15:15