Élettér-Kép 2020 - Fotó- és gyermekrajzpályázat

A Bedekovich Emlékévhez kötődően a Népfőiskolai Társaság gyermekrajz és fotópályázatot hirdet. Témája: Az óvodás gyermekeknek, általános és középiskolás fiataloknak szóló pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban kell lennie a saját épített kulturális örökségünkkel, környezetünkkel, különös tekintettel már a Bedekovich térképeken is látható építményekre, mint pl. hidak, utak, kőképek, templomok, házak, utcák, malmok.

1. Pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (5126 Jászfényszaru Szent István út 1.)

2. Pályázat célja, témaköre: A szűkebb környezetünk, lakóhelyünk és a Jászság meglévő épített értékeinek felkutatása, bemutatása, hogy népszerűsítse és elősegítse kulturális örökség, elsősorban az épített örökség megőrzését, megóvását. Felhívja a figyelmet annak társadalmi gazdasági jelentőségére - a múltból ránk maradt emlékekkel dolgunk van, értéket képviselnek, egyben felelősséget is adnak.

3. A Pályázaton résztvevő személyek: Óvodás gyermekek, általános és középiskolás korú fiatalok a Jászság nevelési-oktatási intézményeiből.

4. Pályázat leírása és menete:
Rajz pályázat: pályázóként 1-3 db A/4 vagy A/3 szabadon választott technikával készített alkotást, rajzot küldhetnek be. A papír kép hátoldalán olvashatóan szerepeljen: az alkotás címe, a kép készítésének helye, a készítő neve.
Fotó pályázat: pályázóként legfeljebb 4 darab, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek, melyeknek teljes felhasználási jogával rendelkeznek. A pályázatra beküldhető fotók hosszabbik oldala 3000 pixel. Formátum: JPG, sRGB színtérben, maximum 2 MB/kép.
A képek fájlneve: VezetéknévKeresztnév_Születési éve számmal_Kép_címe
 Például: FotósTibor_2005_Szép_híd

A nevezéshez – az adatlap elérhető a népfőiskola honlapján - szükséges megadni

  • az alkotás címét, technikáját,
  • fotó esetén címét és a készítés helyszínét, időpontját; 
  • a Pályázó teljes nevét,
  • pontos lakcímét,
  • születési idejét - életkorát (betöltött évek számát),
  • e-mailes vagy telefonos elérhetőségét.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj nincs! Az alkotásokat, a digitális fotókat 2020. február 24-től 2020. március 10. éjfélig várjuk az info@bedekovich.hu e-mail címre, illetve a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság postai címére - 5126 Jászfényszaru Szabadság út 20. Személyesen is átadható telefonos egyeztetést követően.

Eredményhirdetésre és kiállításra 2020. április 2-án kerül sor.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő pályázatokat kizárja a pályázatból.

A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes rendszer lassúságért, leállásáért a Kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

5. Pályázatok elbírálása:
A beérkezett alkotásokat helyezésenként díjazzuk.
A pályázatokat három korcsoportban (óvodás, általános iskolás és középiskolás) a Kiíró által létrehozott zsűri bírálja el, első három helyezett, illetve különdíjas kerülhet kiválasztásra. A legjobb alkotásokat kiállításon mutatjuk be (2020. április 2).

6. Szerzői jogi és adatvédelem:
A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul, hogy a Kiíró a pályázatra beküldött alkotásait, fotóit a szerző nevének feltüntetésével külön díjazás nélkül felhasználhassa a kiállítás népszerűsítése érdekében saját kiadványaiban, a népfőiskola webes felületén a verseny zárása után is.
A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket. A beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Kiíró a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét, és lakóhelye településének nevét, helyezését és nyereményét a Kiíró az internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

A pályázó 2020. március 10-ig bármikor visszavonhatja részvételét, egy a lenti e-mail címre vagy postai címre küldött levéllel.

A pályázat szervezője fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a pályázat feltételeit, ill. a lebonyolítás menetét, határidejét.

Érdeklődni lehet a 30-579-0164 telefonszámon.
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
5126 Jászfényszaru Szent István út 1. (Postai cím: 5126 Jászfényszaru Szabadság út 20.)
Honlap: www.bedekovich.hu
E-mail: info@bedekovich.hu
 

CsatolmányMéret
Fájl Nevezési lap17.56 KB
Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2020/01/10, p - 18:00 - 2020/04/30, cs - 18:00