Bedekovich értékfelmutatás és közösségépítés - szakmai beszámoló

Bedekovich értékfelmutatás és közösségépítés program tevékenységei. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság NEAN-KP-1-2022/1-000179 azonosító számú pályázata keretében igényelt és kapott támogatás összege: 330.000,- Ft, amely az alábbiak szerint került felhasználásra.

Adminisztráció

Adminisztrációs költség (2.1.2) - Adminisztrációs szolgáltatás: könyvviteli szolgáltatás 120.000,- Ft/év. A 2022. 01.01. és 2023. 03.31. időszakra (15 hónap) könyvviteli szolgáltatás díja 150.000,- Ft (10.000,-Ft/hó) került kifizetésre. Ebből az összegből e program keretében a 2022.04.01 - 2023.03.31 időszakra 120.000,- Ft kerül elszámolásra.

Sokrétű, több évtizedes munkánk minden évben jelentős könyvelési tevékenységgel járt. Évente a hazai és az eu-s pályázatok elkülönített könyvelést is igényeltek. Eddigi tevékenységünk, elszámolásaink, beszámolóink mind eredményesek voltak. Mindez a szervezet és a könyvelő cég közötti pozitív munkának köszönhető.

Kommunikáció

PR, marketing, kommunikációs költségek (2.1.3.) – PR marketing kiadványok megjelentetésére tervezett összeg 90.000,- Ft volt. A kiadvány – 150 db leporello – szerkesztés, nyomtatás költsége: 109.804 Ft, amellyel e program keretében elszámolunk.

A szervezet tevékenységét bemutató kiadványok, szóróanyagok készítése: A szervezetünk 2023-ban lesz 30 éves, azóta végzi eredményes munkáját, közhasznú, civil egyesületként. Mindig igyekeztünk hangsúlyt fektetni tevékenységeink, projektjeink disszeminációjára, nyilvánosság biztosítására. A 30 éves évforduló kapcsán ünnepi összefoglaló kiadványt, leporellót jelentettünk meg. A leporello 8 oldalas, 105x297mm, tartalma az alábbiak szerint készült.

Címe: Delineata per Laurentium Bedekovich (Bedekovich Lőrinc rajzolása, vonalai mentén), a háttérkép Jászfényszaru és Jászfelsőszentgyörgy kéziratos térképe (1785) és a gyakran alkalmazott puttók, ókori alakok közül egy harsonát fújó angyal, amelyek nem csak látványelemek, hanem a tájolást jelzik. A további oldalakon idősebb komori Bedekovich Lőrinc jászkun kerületi geodéta országos jelentőségű munkásságáról adunk tájékoztatást, aki a népfőiskola névadója, 2023-ban halálának 200. évfordulójára is emlékezünk. Illetve fiai komori Bedekovich Vencel és ifjabb komori Bedekovich Lőrinc Jászsághoz, szülőhelyükhöz kötődő munkásságukról írunk. Külön oldalon adunk tájékoztatást a 30 éves népfőiskola tevékenységéről, itt szerepelnek a logók is.

Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége (2.1.3.) - A web tárhely szolgáltatás éves díja: 20.000,- Ft, amelyet saját erőből finanszíroztunk, jelen elszámolásba nem vonjuk be, utalva a kiadvány megnövekedett költségére, amely közel (kerekítve) 20.000,- Ft-tal magasabb a tervezettnél. A szervezet megalapításától kezdve létrehoztuk és folyamatosan működtetjük a bedekovich.hu honlapot. A nyilvánosságot a törvényi előírásoknak megfelelően itt biztosítjuk, de emellett közösségi (facebook) oldalt és közösségi csoportokat is működtetünk, mindezeket önkéntes munkával.

Szállítás, utazás

2.1.5 Szállítás, utazás, kiküldetés költsége – A tervezett személyszállítás költsége Jászfényszaru – Kápolnásnyék szakmai tanulmányút 100.000, Ft (250 km x 400 Ft/km) volt. Az időközben kialakult helyzet, - infláció, energiatakarékossági megszorítások miatt módosultak a korábban tervezettek. Az utazás költsége megnövekedett a jelentős áremelkedésekkel, üzemanyagköltséggel a tervezettekhez képest, teljes költség 175.000,- Ft, amelyből e program keretében 100.196,- Ft-ot kívánunk elszámolni.

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola – a Nemzeti Művelődési Intézettel és a Lakitelek Népfőiskolával együttműködve –Velencei-tó melletti központtal működteti folyamatosan bővülő kulturális hálózatát. A művészeti népfőiskola tematikáját tekintve egyedülálló intézmény. Az alapítványi formában működő szervezet központja a Kápolnásnyék szívében álló Halász-kastély, amelyben állandó kiállítás, időszaki kiállítóhely, kávézó és múzeumshop működik.

Az eredeti úticélként jelölt Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Halász-kastély Kápolnásnyéken határozatlan időre bezárt a kora őszi időszakban. Majd közlésre került, hogy várhatóan április elsejéig a kastély nem látogatható. Néhány előzetesen ütemezett programot az újonnan nyílt Halász Gedeon Eseményközpontban (rendezvényház) és a Liszt Művészházban (istállóból felújított fogadótér a szabadtéri színpad mellett) tartották meg. Ez idő alatt a Vörösmarty Emlékház is szüneteltette működését.

A partnerségi hálózat sokszínű tagsága, a jó gyakorlatok bemutatása, átadása és adaptálása a közművelődés, felnőttképzés kínálatának a gazdagítását szolgálja. Célunk a szakmai kapcsolatok építése, fenntartása, tudásmegosztás, egymástól való tanulás, együttműködés, a közös rendezvények megtartása. Tevékenységeink révén Térségi Népfőiskolai Központ alapításában, működésében tevékenyen gondolkodunk Jászfényszarun a Jászság Kapujában – három megye, három régió határán.
Útvonalat módosítottuk a fentiek miatt: Jászfényszaru – Bajna – Péliföldszentkereszt – Jászfényszaru.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a húsvéti nagyböjt idején 2023. március 16-án, csütörtök kora reggel „Galériabuszt” indított a Bajnai Sándor–Metternich-kastély látogatásra és Péliföldszentkereszt kegyhelyre ősi zarándokhelyre.

Bevont célcsoport: Jászfényszaru, Jászberény és Jászapáti civil szervezetei, intézmények képviselői, a programon 46 fő vett részt. Képviselt szervezetek: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Helytörténeti Klub, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Fortuna Színjátszók, Kertbarát Klub, Házunk Tája Klub, Fehér Akác Népdalkör, Színházba Járók Baráti Köre, Hímzőkör, Nyugdíjas Klub, Hagyományőrzők, Idősek Napközije, Teaház, Jászapátiak Baráti Köre, Kormányhivatal Jászberény, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru, Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. Jászfényszaru Varroda (megváltozott munkaképességűek részére). Tizennyolc szervezet, intézmény, amelyek képviselői rendszeres partnerek a közösségi programokban.

A program során találkozónk volt a Tatai Versbarátok Köre, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (Tata) és a szalézi rend képviselőivel, a rendház és a látogató központ munkatársaival. A találkozó során további együttműködést, viszont látogatásokat terveztünk.
Szakmai megvalósulást alátámasztó dokumentumok: plakát, fotók, jelenléti ív, bizonylatok.

Kommunikációs terv: fotók, honlap, internetes linkek a közösségi oldalról, újságcikk anyagának elküldése (megjelenése májusban várható), képernyőképek.

Logócsoport használata: leporello, plakát, jelenléti ív, népfőiskola facebook közösségi oldala, népfőiskola csoportjai – Bedekovich Korhatártalan akadémia, Bedekovich Galéria (képernyőképek).

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

NEA-logók

A tartalom érvényessége: 
2023/03/30, cs - 10:30 - 2023/04/30, v - 10:30