Bedekovich 240/200 - Négy évtized a Jászkun Kerület mérnöki hivatalában

A jászfényszarusi Népfőiskolai Társaság névadója idősebb komori Bedekovich Lőrinc akit a Jászkun Kerület 1779. június 2-án választott meg a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös földmérőjévé. Mérnöki tevékenységét 40 éven át nyugdíjazásáig, 1819. novemberéig folytatta. Az idei kerek évforduló kiváló alkalmat adott arra, hogy a negyven év szakmai hagyatékát összerendezve 2019. szeptember 19-én, elsőként Jászfényszarun a Rimóczi kastélyban, egy szakmai konferencia keretében emlékezzenek meg a geometráról és munkásságáról.

Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntőjében arra tért ki, hogy Bedekovich Lőrinc munkássága hívta életre ezt a konferenciát. A Bedekovich Népfőiskola által kezdeményezett emlékülés, a névadó és a mérnöki munka iránti tiszteletet és elkötelezettséget jelenti – egy tudósról, az életéről és munkásságáról emlékeznek meg a mai napon. A polgármester asszony méltatta a geodétát. Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérőjeként felmérte a kerületek teljes területét, az egyes települések kérésére a földmérést is elvégezte. Úttörő szerepet játszott a terület, települések fejlesztésében, a folyók szabályozásában is.

Dr Dobos László a nyitó előadásában elmondta, hogy „Gazdag és sikeres életpályáról van szó, amelynek az eredményei kevéssé vannak jelen a jászságiak köztudatában s ezért egyfajta adósság lerovásnak is tekinthetjük ezt a konferenciát.”

Sokkal több jász érték van, mint amelyekről tudunk s még sokkal több azoknak a száma, amelyek a jász köztudatban nem eléggé mélyen vannak jelen. A Bedekovich életmű egy szakértelmiségnek az életútja, egy olyan embernek, aki a kora legmagasabb végzettségét, tudást szerezte meg Budán a királyi egyetemen. Majd tudását négy évtizedig a szülőföldjén hasznosította. Nekünk azért is fontos rátekintenünk, mert a geometra egy olyan tudományt művelt itt, amely századokon keresztül nem volt jelen a Jászság történetében. A Jászok Egyesületének ügyvivője előadásában a kort, a történelmi hátteret mutatta be.

Horváth Gergő igazgatóhelyettes (Szolnok), Id. Bedekovich Lőrinc kéziratos térképei a MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában című előadásában betekintést kaptak a hallgatók a gyűjtemény munkájába. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának térképgyűjteményébe mintegy 300 kéziratos térkép tartozik. Noha más levéltárak ennél jóval több kéziratos térképet őriznek, a szolnoki anyag számos darabja, elsősorban a Jászkun Kerület rendkívül tehetséges geometrájának, idősebb komori Bedekovich Lőrincnek köszönhetően kiemelkedő értéket képvisel.

Az itt található Bedekovich térképanyag alapját az a 43 rajz képezi, amelyet a szerző 1823-ban, nem sokkal halála előtt adott át a Jászkun Kerületnek. A gyűjtemény egy része 1878-ban Jászberényből, a megszüntetett Jászkun Kerület iratanyagával együtt került Szolnokra, az újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárába. Az 1950-es évek első felében a városi és községi levéltárak felszámolásakor jelentős mennyiségű térképpel egészült ki a gyűjtemény. A levéltárban folytatott iratrendezések és kutatások során a Jászkun Kerület, Jászberény város és a Blaskovits család iratanyagából további kéziratos szelvények kerültek elő. Bedekovich több mint félszáz alkotása került be a szolnoki levéltárba és számos munkáját más közgyűjtemények őrzik. Tóth János, a Jászberényi Jász Múzeum korábbi igazgatója 1976-ban még csupán 41 db, Szolnokon őrzött Bedekovich-térképről tett említést, ám a később előkerült alkotásokkal és a név nélküli, vélhetően idősebb Bedekovich Lőrinc által készített szelvényekkel együtt, számuk meghaladja az ötvenet.

Jelenleg is folyik a feltáró munka - Dr Farkas Kristóf Vince történész, muzeológus (Jász Múzeum, Jászberény) és Horváth Gergő igazgatóhelyettes, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, Szolnok) kutatási eredményeinek köszönhetően folyamatosan bővül a Bedekovich ismeretanyaguk, újabb térképek, iratok kerülnek elő, amelyekkel a nagyközönség is megismerkedhet.

A földmérő és a magánember életébe kaptunk betekintést Dr. Farkas Kristóf Vince történész (Jász Múzeum Jászberény) előadása során. „Idősebb Bedekovich Lőrincre, mint a Jászkun kerület első földmérőjére hatalmas feladat nehezedett, hiszen ekkoriban az ezen hivatást vállalók végeztek szinte minden jellegű mérnöki munkát. Elsődleges feladata a térség teljes területének térképészeti felmérése és az egyes települések kérésére végzett földmérés volt. A geodéta kiemelkedő szerepet játszott a Hármas kerület fejlesztésében is, hiszen rá hárult az elvadult vadvizek megszelídítése, az árvizek elleni védekezés, az úthálózat fejlesztése, a településeken belül új utcák kijelölése, valamint az új középületek terveinek véleményezése és ritkábban tervezése is.

Pályafutása során megindult a Zagyva, a Tarna és a Galga folyók szabályozása, a mocsarak lecsapolása és a gátak építése. A Jászság egyik jelentős kutatója Sugárné Koncsek Aranka pontosan állapította meg, hogy „Bedekovich Lőrinc szakembere volt az adott korban jelentős vízimalmok működéséhez szükséges malomzúgók, zsilipek, malomgátak tervezésének”. Bedekovich gazdag életművéből eddig több mint száz darab térképe, terve és vázlata került elő, amelyek közül több műve korára jellemzően gazdagon díszített, sőt két térképén önmagát is megörökítette.”

Dr. Kovács Melinda MNL Heves Megyei Levéltárának főlevéltárosa a legjelentősebb alkotást mutatta be, a 31 lapos Zagyva és Tarna térképcsomagot, amelyen 1791-ben a két folyó futását ábrázolta, Hatvan vidékétől a szolnoki várig. Bedekovich mérnöki munkájának magas színvonalát jelzi, hogy vízrendezési elgondolásait a Helytartótanács jóváhagyta. Munkái mégis ideiglenes jellegűek maradtak, mivel a végleges megoldás, az egész Tisza-völgy szabályozása csak évtizedekkel később kezdődhetett meg.

A Jászság helytörténetének szolgálatában - Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója mindenki Aranka nénijéről, Sugárné Koncsek Arankáról a Jászság elismert helytörténészéről vetített képes előadásában emlékezett meg. A gazdag, szolgálattal teli száz esztendőt megélt Aranka nénit méltatta, akinek elismerésre méltó életműve és hite példaként áll mindannyiunk előtt. A Bedekovich népfőiskola vendégeként is köszönthettük őt.

Helyismereti dokumentumok digitális formában a Jászberényi Városi Könyvtárban címmel Kovács Péter a Jászberényi Városi Könyvtár igazgatója ismertette azt az intézményi projektet, amely a helytörténeti dokumentumok gyűjtését és könnyebb elérését célozza. A könyveknek ugyanazok az ellenségei, mint az emberiségnek: a tűz, a nedvesség és az idő- mondta egykor a francia író, Paul Valéry. S ezt egy nagy digitalizációs projekt teszi lehetővé, hogy ezektől a veszélyektől megóvják a könyveket és dokumentumokat. S a következő generáció eljöhet, és megnézheti, milyen volt az élet és a kultúra 50 vagy 100 éve.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság értékőrző és közösségépítő tevékenységét Kovács Béláné Pető Magdolna a szervezet elnöke ismertette s a hallgatóság figyelmébe ajánlotta a városközpont kiállításait, amelyet az alakuló együttműködések, beszélgetések s a vendéglátást követően az érdeklődők megtekintettek. Tájékoztatást kaptak arról is, hogy a hagyományos Erzsébet napi programok keretében bemutatásra kerül a DELINEATA PER LAURENTIUS BEDEKOVICH – válogatás idős Bedekovich Lőrinc térképeiből című kiállítás és a Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára sorozatban megjelentetett kiadványok. A vendégek fogadásában, ellátásában majd kíséretében, tárlatvezetésben dr. Farkas Kristóf Vince, Kaszainé Ocskó Györgyi, Baliné Bazsó Mária, Bobályné Bányai Mária, Kovács Béla, Vágó Bt. a rendezvény fotóinak készítésében Réz Bertold segítő közreműködéséért, a Jászfényszaru Városi Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete segítségéért külön köszönettel tartozunk.

Kovács Béláné Pető Magdolna

 

Az ajánlott kiállítások:

  • Régi Plébánia (Szentcsalád tér 3.): Bedekovich térképek nyomában (térkép és fotókiállítás); Jászfényszaru régi képeslapokon; Jászok – Huszárok – hagyományok (fotókiállítás)
  • Szent Erzsébet Közösségi Ház (Szentcsalád tér 2.): Madárlesen a Jászságban (fotókiállítás); Penczner Pál képzőművész képei; Kalapgyár retró (ipartörténeti kiállítás az emeleten)
  • Városháza díszterem (Szabadság tér 1; 1. emelet): Időszalag – tűzzománc, Sisa József
  • Zilahy szabadtéri tárlat (Szabadság út 2.)

Az elhangzott előadások anyaga a népfőiskola honlapján elérhető.

A rendezvények Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászok Egyesülete támogatásával, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára szakmai együttműködésében valósulnak meg.

A konferenciáról megjelent cikkek:

                           

A tartalom érvényessége: 
2019/09/23, h - 17:30 - 2019/10/31, cs - 17:30