Átadták a megyei civil díjakat

A megye legkiválóbb civil szervezeteit és szakembereit díjazták Szolnokon. A „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Díj” elismerést még 2019-ben, a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat alapította, hogy ezzel ismerje el a civil szervezetek és civilek egész éves munkáját. Idén öten vehették át az elismerést.

Nagy múltú szervezetek, kiváló szakemberek, akik sokszor szabadidejüket feláldozva, minden ellenszolgáltatás nélkül tesznek a közösségért, ápolják a hagyományokat, segítenek és szerveznek. Ők azok a civilek, akik részesei a mindennapoknak. A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat – amely egyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa - a Civilek Napja alkalmából elismeri a legjobbak munkáját. Idén mintegy 60 ajánlás érkezett, a bíráló bizottság közülük választotta ki azt az ötöt, mely átvehette az elismerő oklevelet. A megyénkben majd’ 900 szervezet működik, valamennyien kiváló munkát végeznek - mondta Gráner Alexandra az elnökhelyettes. (https://www.szolnoktv.hu/hirek/civil-dij)

Az idei díjazottak közt Pogány Gábor Benő szobrászművész, valamint Herceg Antal a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubjának elnöke magánszemélyként vehették át az oklevelet.

Szervezetek kategóriában a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, a szintén nagy múlttal rendelkező - magyar hagyományok megismerését, őrzését, az íjászat népszerűsítését zászlajára tűző Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület és a Jászsági Pálinka Lovagrend Egyesület képviselője vehette át az oklevelet.

A BEDEKOVICH LŐRINC NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 1993. december 20-án, 21 alapító és 8 pártoló taggal jött létre a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kisvárosban. A megye jelenleg is, a megalakulása óta folyamatosan működő, egyetlen népfőiskolája, betölti a táji központ szerepét. 1998 óta végzi közhasznú szervezetként közművelődési és kulturális tevékenységét. 2012 júniusától akkreditált felnőttképzési intézmény. Programjaik területi lefedettsége települési, térségi, több projekt esetében regionális. A Társaság id. Bedekovich Lőrinc (1751-1823) nevét vette fel, aki a Jászkun Kerületek geodétája, első földmérője elismert térképésze volt. Kiemelkedő munkásságát a Megyei Értéktárba felvetették – a megyei közgyűlés továbbvitelre javasolta. Szakmai elismerésként kell megemlíteni, hogy 22 támogató ajánlást kaptak a Magyar Értéktárba történő felterjesztéshez, amely jelenleg folyamatban van. A népfőiskola elkötelezett a Bedekovich szakmai hagyaték feltárása, bemutatása mellett. A társaság névadója tiszteletére kiadványokat készítettek, emlékülést, ismeretterjesztő konferenciát, kiállításokat szerveznek a Magyar Nemzeti Levéltár JMSZM és Heves Megyei Levéltára munkatársainak bevonásával. A geodéta jeles évfordulói kapcsán – születésének 270 éves, hivatalát első földmérőként 40 éven át vitte a Jászkun Kerületben, 2022-ben halálának 200. éves évfordulója lesz - Bedekovich Emlékévet hirdetett a népfőiskola.

A népfőiskolai tevékenység élő hagyományokra támaszkodik: hitet, erőt merítettek az első jász népfőiskola munkájából, amely 1942-ben, illetve 1946-ban működött Jászberényben. A Bedekovich népfőiskola azzal az elhivatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését, teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, szemléletformálás. Igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az egyén tevékenységében eredményesen tud hasznosítani. A szervezők a közösségfejlesztésben, a közművelődési tevékenységükben mindig „megelőzték a kort”, a tetteiket a hagyomány és kreativitás jellemezte. Erősségük a projektgeneráló tevékenységük, a társadalmi szerepvállalás, az együttműködési szándék és a korrekt szakmai megvalósítás mellett a forrás-lehívás, éltek a hazai és európai uniós pályázati lehetőségekkel.

A Népfőiskola műhelyei a helyi értékek feltárására, átadására, a hagyományok megőrzésére, kreatív alkotó programokra jöttek létre. A Drámaműhely ma már komplex Művészeti Műhely 24 éve, 1998 óta szervezi meg kezdetekben tematikus drámajátékos, mára komplex művészeti alkotótáborát. Kortárs festőművész kurátoraként is tevékenykedik a népfőiskola. A Kézműves Műhely keretében 28 éve népi kézműves programok valósulnak meg, amelyek kezdetekben főként az ünnepkörökhöz kötődtek. Majd szegmentáltan tervezték a programokat pl. Kosárfonó tanfolyam (felnőtteknek, gyerekeknek), varrókuckó (hímzés, varrás) - a jászsági hímzések elterjesztése céllal. Az Erzsébet napi kézműves kiállítás és helyi termékek vására mellett éveken át szervezték gyermekeknek a hagyományőrző kézműves foglalkozásokat. A Fotóműhelyben 18 éve fotóművészeti, dokumentáló és feltáró alkotások születnek, amelyekből évente több alkalommal fotókiállítást rendeznek, kiadványokat készítenek. Hirdettek és hirdetnek „Bedekovich térképek nyomában” fotó és rajz pályázatot gyermekeknek, ahol díjazásra és kiállításra kerültek/kerülnek a pályamunkák.

Megjelentettek 17 kiadványt, rendszeres adnak hírt a helyi Mi újság Jászfényszarun c. lapban – 2021-ben pl 54 publikáció jelent meg a helyi sajtóban. Beszámolnak tevékenységeikről térség, a megye írott és online kommunikációs felületein. 2021-ben – a pandémia ellenére is – gazdag programsorozatot valósítottak meg: 103 alkalommal találkoztak, 22 online és 81 jelenléti programon, ebből 77 saját rendezvény, 26 népfőiskolai képviselet volt, összesen 1820 fő résztvevő az egész évben. A nyilvánosság elérésére, a tevékenységek dokumentálására honlapot (bedekovich.hu), közösségi oldalt és csoportokat működtetnek: BEDEKOVICH KORHATÁRTALAN AKADÉMIA Jászfényszaru, Heted hét határon át nyári Bedekovich tábor és BEDEKOVICH GALÉRIA címekkel. Munkájukat önkéntesként végzik a szervezet vezetői, a programok segítői. A szervezet közel három évtizedes tevékenységét elismerésre méltónak ítélte a megyei civilközpont.

Fotó és szöveg:
Kovács Béla,
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A tartalom érvényessége: 
2022/02/11, p - 16:45 - 2022/03/16, sze - 16:45