Adventi Kávéház 2018-ban is

A Népfőiskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen Kovács Béláné Pető Magdolna köszöntötte a megjelenteket s bemutatta az Adventi Kávéház háziasszonyát. Az alábbiakban adunk hírt az Adventi Kávéházban elhangzottakról.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket  az Adventi Kávéház  című rendezvényen itt a jászfényszarui Régi Kaszinó Étterem és Kávézóban a szervező az idén 25 éves Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nevében is. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam Farkas Erzsébet a Szent István Rádió  szerkesztő – műsorvezetője vagyok.

A program támogatói: Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. Köszönöm szépen hogy elfogadták meghívásunkat. Isten hozta a kedves vendégeket! Külön köszöntöm:

  • Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester asszonyt,
  • Győri János Bertalan alpolgármester urat,
  • Dr. Voller Erika jegyzőasszonyt,
  • Dankóné Szabó Editet,  a Europe Direkt szolnoki iroda vezetőjét,
  • Dr. Herbály Katalint, a szolnoki Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karának tanárát,
  • Farkasné Szőke Tündét, a jászberényi Palotásy János Zeneiskola igazgatóját
  • valamint Zsámboki Lászlónét a jászfényszarui általános iskola nyugalmazott igazgatóját.

Idén 2018-ban ünnepli tehát megalakulásának, fennállásának 25. évfordulóját a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, amely  1993. december 20-án, 21 alapító és 8 pártoló taggal jött létre Jászfényszarun, a Jászságban. A társaság 1998 óta közhasznú szervezetként közművelődési és kulturális tevékenységét végez és 2012 júniusától pedig akkreditált felnőttképzési intézményként működik.

A Népfőiskolai Társaság id. Bedekovich Lőrinc nevét vette fel, aki 1751 és 1823 között élt és aki kora elismert térképésze, geodétája volt. A névválasztást Litkei Antal prépost úr egykori alapító tagunk ajánlotta – azt mondta ugyanis, hogy őrizzük meg a Jászság méltatlanul elfeledett híres szülöttének nevét – és így mind a mai napig hálásan gondolnak rá. A népfőiskolai tevékenység élő hagyományokra támaszkodik. Hitet és erőt merítenek az első jász népfőiskola munkájából, amely 1942-ben, illetve 1946-ban működött Jászberényben.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság azzal az elhivatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését, teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Tevékenységükhöz minden esetben éltek a források megteremtésével, hazai és európai uniós pályázatokat írtak, nyertek. Az általuk szervezett programok közül most csak néhányat említek meg a teljesség igénye nélkül: ismeretterjesztő előadás-sorozatok az egészségnevelés, környezetvédelem, gazdálkodás területén; művészeti programok, jótékonysági hangversenyek, fotókiállítások, könyvbemutatók; húsvéti és karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományőrző kézműves foglalkozások és kiállítások – vásárok. Az általuk megjelentett kiadványok közül is  íme néhány példa: Bedekovich füzetek sorozat, a közéleti Civil Hírmondó újság; Gyökereink; Zarándokúton a Jászságban; Vállalkozó női praktikák és fortélyok és az  Első lépések Jászfényszarun című kiadványok.
Ebben az évben fennállásának negyedszázados évfordulóját ünneplő Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság „25 év 25 esemény” címmel egy programsorozatot is elindított. A társaság elnöke: Kovács Béláné Pető Magdolna.

A társaság tagjai és a szervezők ezúton is köszönik, hogy a város lakói közreműködésükkel támogatták a társaság  céljait hiszen  20 éven keresztül nyári művészeti táborokat szerveztek. 24 éven át az Erzsébet napi kiállítást és vásárt valamint kísérő programjait megrendezték. És 23 éven át adventi hangversenyekkel és Adventi Kávéházzal teszik színessé és meghitté az adventi szent időszakot. Az Önök támogatása is segítette azt a munkát, amellyel a népfőiskola jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru közösségi, szellemi arculatának formálásához.

Kedves vendégeink!

Ezen bevezető szavak után Adventi Kávéházunk folytatásban most az egri Érseki Fiúkórus hangversenye következik, melynek elején néhány szót szólok a kórus történetéről: Az Egri Érseki Fiúkórus idén kezdte meg 8. tanévét, mely alapítása óta már több, mint 30 tagot számlált. Alapítójuk Dr. Ternyák Csaba egri érsek. Alapító karnagyuk pedig  Schmiedmeiszter Szilvia. A jelenlegi felállásban 4 alapító tag dolgozik még együtt a kórussal. Munkájuk során a 7 év alatt az egyszólamú, képzetlen hangú egyszerű gyermek énekléstől az 5 szólamú, kortárs és igen nehéz művek előadásáig jutottak el, nem kevés áldozat árán. Szoros és gondoskodó kapcsolatot ápolnak fenntartójukkal az Egri Főegyházmegyével és művésztanáraikkal. A kórus működésében szüntelen erővel és lelkesedéssel vesznek részt a szülők és nagyszülők is.

A fiúkórus túl van első nagy útjain is, mely 2018 év elején egy sanghaji majd egy ausztriai turné formájában valósult meg nagy erők összefogásával. Várják az új kórustagok jelentkezését 6 tól-12 éves korig, melynek nem előfeltétele a zenei előképzettség, csupán az, hogy a gyermek szeresse a zenét és szeressen énekelni.
Ezen bevezető szavak után kérem, most fogadják szeretettel az egri érseki fiúkórus tagjait valamint karvezetőjüket Schmiedmeiszter Szilviát.

Koncertjükön szólót énekel Hegyesi Hudik Margit, aki az Eszterházy Károly Egyetem docense. Zongorán közreműködik Dr. Réz Lóránt, aki  8. éve kíséri a kórust és aki jelenleg a  jászberényi zeneiskolában valamint az egri Eszterházy Károly Egyetem jászberényi campusán is tanít.

Adventi koncertjük elején a regölés szép néphagyományát elevenítették fel.

Ünnepi koncertünket Csanád Béla: Adventi imádság című versével kezdjük:

Urunk, Istenünk,
Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:
„Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!”
– így mondja Izajás próféta.
„Térjetek meg!” – ezt hirdeti Keresztelő János.
Add, hogy mostani karácsonyi készületünk
És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése
Eredményes legyen:
Mindjobban hozzád térjünk,
Kinyissuk szívünket előtted,
És egyre nagyobb részt kapjunk életedből.
Lelked irányítsa napjainkat,
Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,
És így munkáljuk
Magunk és a világ megszentelését.
Ámen.

Adventi Kávéház végéhez érve megköszönték a megtisztelő figyelmet!

A program után egy kis beszélgetésre invitálták, valamint szeretetvendégséggel is várták a vendégeket. Az asztalon mindenki részére egy kis köszönő ajándékot helyeztek el, amelyre felhívták a figyelmet, hogy vigyék magukkal.  Farkas Erzsébet az est háziasszonya, az ünnepelt Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság névében köszönte meg a vendégeknek, hogy Velük tartottak az elmúlt 25 év alatt. Végezetül, dr. Győriné Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere kért szót:

A népfőiskola vezetőjét, a 25 éves személyes munkájának elismeréseként egy ajándékkal kívánjuk meglepni. Erről az elismerésről a Képviselő Testület döntött. Kérem, bontsa is fel …. Nemrég rendezték meg Petrás Mária kerámia kiállítását s az itt látható alkotások közül egyet, amelyről tudom, hogy számára legkedvesebb, legszebb, a Mária látogatása Erzsébetnél kerámiát adományozom. Jó Isten éltesse, erőben és egészségben, hogy áldásos tevékenységét folytassa még sokáig!

Ünneplő közönség körében a 25 éves jubileumi tortát – a népfőiskola elnöke szeletelte fel

A tartalom érvényessége: 
2018/12/17, h - 18:00 - 2019/01/17, cs - 18:00