A postás mindig kétszer csenget

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottság postai levélben értesítette a népfőiskolai társaságot, hogy id. komori Bedekovich Lőrinc munkássága felvételre került a megyei értéktárba.

„Vincent Lawrence forgatókönyvíró elmesélte, hogy mennyire izgult egy alkalommal, amikor egy beküldött forgatókönyvére várt visszajelzést a stúdiótól, és a csengetésről tudta, ha megérkezett a postás a várva várt hírrel, mivel a postás mindig kétszer csengetett.”

Lassan egy éve már, hogy ismét áttekintve az „értéktári eljárásrendet”, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, hivatkozva a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletre s magunk mögött tudva a Bedekovich Emlékév 2019/2020 eseményeit, eredményeit egy gyűjtő munkába kezdtünk, hogy elkészítsük ajánlásunkat a Bizottság felé. A javaslat a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, mint szervezet nevében került beadásra a nemzeti érték az épített örökség és kulturális örökség szakterület kategóriában. A postás levelet hozott – nagyon vártuk már- a Bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy a Megyei Értéktár Bizottság 3/2020 (X.22.) számú határozatával

Idősebb komori Bedekovich Lőrinc
 a Jászkun Kerület első földmérő és vízépítő mérnök munkássága
nemzeti érték
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba felvételt nyert.

Mivel a mérnök ismertsége, minősége, egyedisége alapján tekinthető országos szintű értéknek, ezért a bizottság a Magyar Értéktárba történő felvételét javasolja. „Külön gratulálok ahhoz, hogy a bizottság az értéket országos elismerésre is méltónak találta. … Köszönöm, hogy értékes javaslatával hozzájárult a megyei értékeink gyűjteményének gyarapításához.” Rózsa Lajos a Bizottság elnöke

Horváth Gergő, Id. komori Bedekovich Lőrinc főmérnök emlékezete című CATASTRUM 7. évfolyam 1. szám 2020. évnegyedes katasztertörténeti folyóiratban - utalva a népfőiskolai Bedekovich konferenciára és kiállításokra - az alábbiakban foglalta össze a mérnök munkásságát, majd bemutatja a kiállítást.

„Id.  komori  Bedekovich  Lőrinc  (1751–1823)  a  18–19.  század  fordulóján  élt  és  kevéssé  ismert  mérnökök  egyike,  négy  évtizedes  munkássága és szakmai hagyatéka alapján mondhatjuk, hogy  korának  egyik  kiváló  szakembere  volt.  Személyéhez kötődően 2019 kettős évfordulót is elhozott: 240 éve, 1779-ben választották meg a Jászkun kerület főmérnökének, és 200 éve, 1819-ben vonult onnan nyugdíjba. A kettős évforduló kiváló alkalomként szolgált arra, hogy a főmérnökről a Jászkunság is megemlékezzék, így több program keretében is megismerhették a személyét és munkáit, azok jelentőségét.  A Jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2019 szeptemberében emlékkonferenciát rendezett Jászfényszarun, ahol az előadások kiemelten a geometráról és koráról szóltak, novemberben pedig megnyílt a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárával együttműködésben készített, a főmérnök kéziratos térképeiből összeállított molinós vándorkiállítás. Utóbbi nem titkolt célja, hogy egyrészt a szakember emlékét, szakmai és kulturális hagyatékát ápolja, másrészt munkásságán keresztül megidézze a Jászkunság két évszázaddal ezelőtti világát.” (A kiállítási anyag több helyszínen bemutatásra kerül, ismételten egyeztetünk a módosított időpontokról – szerk.)

Itt kell megemlítenünk, hogy az ajánlás elkészítésében jelentős szakmai hátteret dr. Farkas Kristóf Vince történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára munkatársai, különösen Horváth Gergő igazgató helyettes és a MNL Heves Megyei Levéltára dr. Kovács Melinda főlevéltáros biztosítottak. A MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára igazgatója Csönge Attila és a MNL Heves Megyei igazgató asszonya nevében Varga Zsolt igazgató helyettes támogató ajánlása messzemenően hozzájárult a nemzeti érték elismeréséhez - külön köszönettel tartozunk ezért mindenkinek!

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Jászfényszaru és Jászfelsőszentgyörgy határa

Bedekovich Lőrinc út és vízrajzi térképe (1785.) szemléletesen mutatja a korabeli malmok, majorok, gémeskutak és csárdák elhelyezkedését. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 1/S 12. Div. XIII. no. 30.

Nagykunság

Az 1795-ből származó térkép igen díszes. A fekete tollal készült figurális ábrázolások a térkép alján láthatóak teljes szélességben. A bal alsó sarokban egy mérnököt láthatunk munka közben három kitűző zászlóval. Az egyik egyenesen áll, míg a másik kettő egymást keresztezi. Mellette látjuk a földmérőt, amint háromlábú asztalára dőlve dolgozik, hiszen az asztalon elhelyezett szintezővel éppen mérést végez. Itt valószínűleg idősebb Bedekovich Lőrinc önmagát ábrázolta.

A tartalom érvényessége: 
2020/11/15, v - 15:45 - 2020/12/31, cs - 15:45