270 éve született id. Bedekovich Lőrinc a Jászkun kerület első földmérője

A nagy tudású mérnök gazdag életútját bemutatva - Bedekovich emlékév (2019-2020) eseményei, térkép kiállítások, konferenciák, kiadványok, képeslapok megjelentetése, id. Bedekovich mérnök munkássága, mint nemzeti érték felvétele a megyei értéktárba - ebben az évben a mérnök születésének 270. évfordulójára emlékezünk.

Az Emlékév zárásaként tervezünk egy szakmai népfőiskolai konferenciát, amely megvalósítására reméljük már a tavasszal sor kerülhet. A népfőiskolai társaság elkötelezett a Bedekovich hagyaték feltárása, közzététele mellett, így a Bedekovich kiállítások tervezése is folyamatos. A helytörténeti kutatások során – számos újdonságra is bukkanva – tudható már az is, hogy hol élhetett és hol voltak birtokai a Bedekovich családnak. Ennek igazolására a szakmai anyagok megjelenésére számítunk.

A Népfőiskolai társaságunk névadója idősebb Bedekovich Lőrinc (Jászapáti, 1751. augusztus 8. - Jászfényszaru, 1823. november 15.) aki 1777 és 1779 között a budai Királyi Egyetemen vizsgázott, így hiteles földmérői képzettséget szerzett. A Jászkun Kerület 1779. június 2-án választotta meg Bedekovich Lőrincet a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös földmérőjévé, munkáját negyven éven át e területen végezte. A földmérő nem szülővárosában Jászapátin és nem is a Jászkun Kerület központjában, Jászberényben, hanem Jászfényszarun telepedett le feleségével, Pruzsinszky Erzsébettel, akitől Jászfényszarun született három gyermeke: Mária, Vencel és Lőrinc. Munkáinak egy részén látható is, hogy térképeit, terveit Jászfényszarun készítette.

Utazás

Utazásainkat ebben az évben is úgy terveztük, hogy a helytörténeti kutatásainkhoz is kapcsolódjanak. Így került sor arra is, hogy a korábbi levelezések, telefonbeszélgetések után Gyulán a megyei levéltár munkatársaival személyesen is megismerkedtünk, felkerestük a Táj- és víztörténetet bemutató, oktató és információs házat, felvettük a kapcsolatot a gyulai könyvtár helytörténeti munkatársával, a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör tagjával, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársaival.

A Tájvízház számos oldalról mutatja be, hogyan történt a vízgazdálkodás ebben a régióban – egészen a folyószabályozások előtti időktől. Megismerhetik a látogatók például a közfürdők, a törökfürdők hangulatát is, akárcsak dr. Mosonyi Emil vízépítő mérnök munkásságát, életét.
Az intézmény évek óta részese a Múzeumok Éjszakájának is. Mutatták már be a gyógynövények jótékony hatásait, a méhek életét. De zajlott koncert és színpadi előadás is ezeken az estéken. Ezen a napon a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság épületét is megnyitják a látogatók előtt.

A Múzeumok Éjszakáján interaktív ismeretszerzési lehetőséget biztosítanak a Tájvízház szakemberei régió vízügyi- és természeti vonatkozásairól úgy, hogy minden egyes kiállítótérben más és más bemutató várja a látogatókat. Így a vízügyi szakemberek is feladatot kapnak. Terepasztalok, különböző játékok segítségével adnak betekintést az árvizek, belvizek és a környezetvédelem világába, de megelevenednek a Körös vidék madarai, állatai, uszonyosai, méhecskéi, gyógynövényei is. A közkedvelt boszorkány pedig újra fogadja majd a jövőjükre kíváncsi vendégeket.

Dr. Mosonyi Emil mérnök munkássága és a Tájvízház mint érték bekerült a megyei értéktárba. A professzor dolgozószobája berendezését ajándékozta az emlékszoba létesítéséhez, berendezéséhez. Számos tárgyi- és írásos, képi dokumentációs emlékkel együtt, melyek megismertetik életútjával, személyiségével a látogatókat. Szakmai és baráti szálak fűzték a szakembert a Körös-vidékhez, ahol pályája elindult, és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz, Gyulához, ahová élete utolsó évtizedében többször ellátogatott feleségével – írja honlapján az igazgatóság.

Az internet használata adta lehetőségeknek köszönhetően már korábban is olvastuk, hogy a térség vízügyi mérnökének munkásságára joggal büszke város életnagyságú szobor állítását tervezte. Bodoki Károly szobor Gyulán a Megyeháza utcában csodálható meg. A vízügyi szakember születésének 200. évfordulója alkalmából állítottak emléket a részére. Nemcsak a Körösök és a Berettyó szabályozása terén szerzett érdemeket a szakember, hanem a várost érintő ügyekben is. Széri-Varga Géza alkotta meg a szobrot, melyet 2014. március 29-én avattak fel.

Az alábbi felirat olvasható: „Bodoki Károly, mérnök 1814-1868; A szobrot - a Körösök és a Berettyó szabályozásának kiemelkedő alakja - Bodoki Károly születésének 200. évfordulója alkalmából állította a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula Város Önkormányzata és a támogató adományozók közössége 2014-ben."

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A tartalom érvényessége: 
2021/11/28, v - 17:45 - 2021/12/31, p - 17:45