Tanácsadások szerepe a személyi kompetenciák alakításában

Az „Első lépések Jászfényszarun” projekt harmadik félévében is további közösségi rendezvények, tanulás – tréning, tanácsadások várnak a programban lévőkre. A települési közösségi programokba való bevonást a szakmai vezető, Bordásné Kovács Katalin szorgalmazza, minden városi rendezvényről tájékoztatást ad – „Célunk az, hogy minden projektrésztvevő bekapcsolódjon a város közéletébe, megtapasztalják a színvonalas családi szórakozás lehetőségét, erősödjön jász identitásuk, megismerkedjenek a helyi hagyományokkal.” Segítői: a kapcsolattartó – Mezei Zsolt, az esetmenedzserek: Kerékgyártó Zsuzsanna, Basa Éva és a szakmai segítők: Kaszainé Ocskó Györgyi, Pető Erika.

A csoportból már néhány fő elhelyezkedett - szociális városrehabilitáció projekt, Start munkaprogram, közfoglalkoztatás program, egyéb munkahelyen, de a többség továbbra is igénybe veszi a jogi tanácsadásokat – a jogi ügyek intézéséhez; a képzési foglalkoztatási tanácsadásokat – az elhelyezkedéshez; a munkaerő-piaci tanácsadásokat – az álláskereséshez; az állapotjavító tanácsadásokat – az életvitel alakításához. Illés Péter a projektiroda munkatársa segítőkész együttműködésének köszönhetően a futó projektek szinergikus, egymást erősítő hatása is érvényesül a szociális városrehabilitáció projekt által.

Nagyné Kiss Mária (állapotjavító mentálhigiénés tanácsadó) összegzése: A csoport egyharmada, nem fényszarusi, más településről költözött ide, sokszor annak reményében, hogy itt több támogatáshoz fog jutni, vagy jobban lesz számára munkalehetőség. Kevésbé kötődnek a településhez, sokuknak - mivel több településen is éltek már - nincs igazán identitása - ”hely” tudata. A program segíteni kíván nekik annyiban is, hogy ezeken a foglalkozásokon közelebb hozzuk számukra a helyi tudást, érezzék, hogy ez az övék is, közös kincs, amelyre vigyázni mindannyiunk kötelessége. Ezeken a csoportos beszélgetéseken mindenki beszámolt arról, hová kötődik igazán, hol érzi magát otthon, mert Tamási Áron szavaival „valahol otthon kell lennünk a világban”. A gyökértelenség - a sehová tartozás sok romboló folyamat indítója lehet. Fontos a hely, a ház, az utca, a szomszédok szerepe is az egyén életében. Sok szép példát felsoroltak, hogyan tudtak az elmúlt hónapokban egymás segítői lenni a csoporton belül. A tanuló csoport is egy kis közösséggé alakult.

A sikeres vizsga részben önvizsgálatra sarkallta a hallgatókat, a csoportban beszámoltak arról, ki hogyan látja a saját teljesítményét, kire milyen hatással volt maga a vizsga szituáció, most már hogy látja, képes lett volna jobb teljesítményre? Sok-sok kérdés, amelyre közösen kerestük a választ. Többeknek megjött a kedve a tanuláshoz, beszámoltak arról, hogy milyen jó tanulni, tudni, eredményesnek lenni. Ez a pozitív visszacsatolás fontos megerősítés volt számukra.

A csoportos állapotjavító foglalkozásokon mindig egy lépéssel igyekszünk továbblépni a hogyan tovább kérdésében is, készítsünk közösen terveket, akik szívesen tanultak együtt, hátha szívesen dolgoznának együtt. Sok olyan kérdés, amelyet még más tanácsadókkal összefogva a jövőben át kell beszélnünk. Az egyéni tanácsadásokon személyre szabottan keressük a megoldást a felmerülő problémákra.

Dr Soltész Anikó (e programban munkaerő-piaci tanácsadó) tájékoztatása szerint „a program résztvevőinek többsége megszerezte a szakmunkás képesítést, a munkaerő-piaci tanácsadásban áttértünk az addig elméletben megismert állásszerzési technikák gyakorlására. A számítógépes háttér jóvoltából a résztvevők gépek mellett gyakorolhatták az önéletrajz és a motivációs levél írását, álláshirdetési profil készítését és felhelyezését a megfelelő honlapokra, ez elektronikus jelentkezési lapok kitöltését. A résztvevők számára legnagyobb élményt az állásinterjúk szimulálása jelentette- volt, akinél ez éppen a felvételi előtti időszakra esett. Az interjúk lehetőséget adtak erősségeik kiemelésére, a gyengeségekkel való szembesülésre, korrekcióra, a hatékony kommunikáció gyakorlására.”

Dobos Gergely (e programban képzési és foglalkoztatási tanácsadó), a foglalkoztatási lehetőségek bemutatásával egyéni jelentkezési lapokat töltetett ki a projekt tagjaival, amelyet saját, részletes kidolgozásban készített el, majd a résztvevőknek egyénenként segített az adatlapok kitöltésében. Mindezen túl, alkalmazta és kitöltette a munkaadó cégek és a munkaerő-közvetítő cégek jelentkezési lapjait is. Minden álláskereső személy adatlapja átadásra került Pintér Jánosnak, a JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltsége munkatársának. Ezt a munkát Mezei Zsolt kapcsolattartó folyamatosan segíti.

Igyekszünk a projekt résztvevőinek minden segítséget megadni ahhoz, hogy munkába álljanak, önállóan hatékonyabban tudjanak állást keresni, életükben pozitív változások következzenek be. A projekt hatóköre „csak” ennyi, a felzárkóztatások, a képzések, tanácsadások, a segítségnyújtások után a projekt résztvevőinek kell a további lépéseket megtenni ahhoz, hogy (akinél ez szükséges) az életvitelben változások, a munkavállalásban eredmények következzenek.

Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető
 

A tartalom érvényessége: 
2012/09/15, szo - 20:45 - 2012/10/15, h - 20:45