Kávéház Advent harmadik vasárnapján

„Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége. Így, advent derekán járva feltehetjük magunknak a kérdést: mire vagy kire várunk?

Várhatunk arra, hogy a csillogó-villogó karácsonyfa alá érkezve talán a mi lelkünkben is beoson néhány jószándékú láng. Talán arra várunk, hogy végre kipihenhetjük karácsony ideje alatt éves fáradtságunkat, lerogyva az ünnepi asztal elé. Adventi kávéház

Várhatunk azonban valakire is. Arra a valakire, akinek a születésnapja van s akire tulajdonképpen nem is kell várni, hiszen már megszületett egykor Mária karjaiba, s most is velünk van. Adventben csupán lehetőségünk nyílik arra, hogy lelkünkről letisztogatva a rárakódott port, újra befogadóvá váljunk a Gyermekre, aki által a szeretet jött el közénk. Lehetőségünk van számot vetni s tanulni Tőle, hogyan is szeressünk. S ha így készülünk, akkor nem a karácsonyfa csillogó-villogó fényéből próbálunk lelopni néhány lángot, hanem egymás tekintetéből, mosolyából meríthetünk. Várakozni jó úgy, hogy tudjuk reményünk beteljesedett. Ebben a reményben és örömben ma különösen megmártózhatunk, hiszen az öröm vasárnapja van.” Ezekkel a szavakkal kezdte műsorát Pető Edina, aki az ez évi Adventi Kávéház vendége volt, majd énekével megható adventi hangulatot teremtett.

Advent

Az első gyertyát gyújtsuk azokért, akik már nem lehetnek velünk. A bölcs szívű vénekért, az ártatlan elesettekért. Azokért, akik úgy óvtak minket az elmúlástól, hogy maguk múltak el. Legyen övék az első gyertyaláng. Azoké, akiknek lábnyomaiban újra kisarjadt a fű, újra születtek a fák, és minden, ami élet. Az édesanyákért, a jóságért, és gyermekeikért, akik továbbra is őrzik a szeretet hatalmát. Az emberi mulandóság felett érzett bánat idején sem szabad megfeledkeznünk róluk.

A második gyertyaláng legyen a kitaszítottaké, akik éheznek és fáznak, s igazán nagy szükségük van vigasztalásra. A hazátlanokért, azokért, akik még nem találták meg a békességet, mert nem adatott meg nékik sem a szabadság, sem az irántuk érzett megbecsülés, sem a baráti ölelés, sem a tisztelet, sem az otthon. Akiknek semmi nem adatott meg. Lobogjon megsebzett lelkükért, házukért és hazájukért. Óvja, segítse őket ez a második, értük gyújtott gyertya, legyen az irántuk érzett tisztelet, együttérzés, segítő szándék bizonyítéka. Legyünk irántuk legalább most, ez egyszer jóságosak, hiszen az emberi méltóság minden embert megillet. Lobogjon értük, a háborúkat, emberszenvedéseket elviseltekért, a kitaszítottakért és a szegényekért, az ártatlanokért, akiket bőrük színe, nyelvük, kultúrájuk, vallásuk miatt üldöztek és üldöznek.

A harmadik gyertyaláng legyen a hősöké. Gyújtsuk az igazakért, azokért, akik mindig szenvedtek és szenvedni fognak, mert volt, van és lesz bennük annyi erő, hogy szembeszálljanak zsarnokokkal, kufárokkal, emberárulókkal. Ők tudták, tudják s tudni fogják, hogy az emberiség megmaradásának záloga a béke…. …A harmadik gyertyaláng értük lobogjon. A hősökért. Az orvosért, aki kezét, hűségét adta, amikor reánk tört a fájdalom,… …a papért, lelkészért, aki egy –egy szóval fényt gyújtott lelkünkben, elesettségünkben is velünk volt, hitet adott, a tanárért, aki szívből nevelt.

A negyedik gyertyát egymásért gyújtsuk. Érted és értem. Igazán megérdemeljük azt, hogy főt hajtsunk egymás előtt, hiszen a jézusi szeretet erre figyelmeztet mindannyiunkat. Arra, hogy legyen szent minden ember számára a mindenség ajándéka: az emberélet. Lobbanjon egymásért, s lobogjon a negyedik gyertya az Istengyermek-próféta megszületésének pillanatáig. Érted, ki több voltál egy szerelemnél, aki hűséggel vigyáztál, aki ha kellett, hát könnyet ejtettél értem. Érted, aki miattam, s nem ellenem haragszol. Érted, aki felneveltél, óvtál és szeretettel adtad kezembe az emberi életet. Érted, aki a barátom vagy és felsegítesz a porból, mielőtt porrá válnék. Érted, aki megtisztelsz bólintásoddal s figyelmeddel, ha illendően szólok hozzád a körülöttünk zajló történésekről. Érted, akivel együtt játszottam a szerepet életem színpadán.

(Ismeretlen szerzőtől)

Ezt követően a Napsugár Óvoda nagy-középső csoportos gyermekeinek előadásában „Lucázást” láthattunk. S végezetül a Szivárvány Óvoda nagycsoportos gyermekei karácsonyi verseket, dalokat adtak elő. Ezt a különleges délutánt az iskola, óvoda és a népfőiskola együttműködésében szerveztük, amely így most része volt az iskolai integrációs programnak – a gyermekek eredményességét, sikerességét segítve.

Kovács Béláné Pető Magdolna, IPR mendzsment

Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2009/12/20, v - 11:15 - 2010/01/20, sze - 11:15